• Naziv: PAVLIĆ VLADO
  • Naselje: Paukovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLIĆ VLADO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 0,00 HRK 2.227,58 HRK
PAVLIĆ VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 1.144,67 HRK
PAVLIĆ VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 762,05 HRK
PAVLIĆ VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 1.607,42 HRK
Ukupno 0,00 HRK 5.741,72 HRK