• Naziv: SMOLEC LJILJANA
  • Naselje: Poljanski Lug, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SMOLEC LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 396,41 HRK 1.584,13 HRK
SMOLEC LJILJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 650,05 HRK
SMOLEC LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.999,37 HRK 5.580,73 HRK
SMOLEC LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.763,88 HRK 3.959,20 HRK
SMOLEC LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.405,44 HRK 7.468,44 HRK
Ukupno 11.603,21 HRK 19.242,55 HRK