• Naziv: ŠAŠKO KATICA
  • Naselje: Veliki Brezovec, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠAŠKO KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 157,60 HRK 629,79 HRK
ŠAŠKO KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.689,84 HRK 2.366,95 HRK
ŠAŠKO KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.241,21 HRK 1.778,05 HRK
ŠAŠKO KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.504,40 HRK 3.285,99 HRK
Ukupno 4.593,05 HRK 8.060,78 HRK