• Naziv: SKRASIGNA JASNA
  • Naselje: Farkaševac, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SKRASIGNA JASNA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 112,18 HRK 448,30 HRK
SKRASIGNA JASNA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.265,34 HRK 1.684,85 HRK
SKRASIGNA JASNA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 869,24 HRK 1.245,19 HRK
SKRASIGNA JASNA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.070,91 HRK 2.339,04 HRK
Ukupno 3.317,67 HRK 5.717,38 HRK