• Naziv: HRGOVAN ANICA
  • Naselje: Srednja Velika, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HRGOVAN ANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 209,94 HRK 838,85 HRK
HRGOVAN ANICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.088,21 HRK 835,87 HRK
HRGOVAN ANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.033,20 HRK 2.837,44 HRK
HRGOVAN ANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.598,27 HRK 2.289,47 HRK
HRGOVAN ANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.803,32 HRK 3.954,92 HRK
HRGOVAN ANICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
HRGOVAN ANICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.103,25 HRK 10.756,55 HRK