• Naziv: ŠUM JADRANKA
  • Naselje: Lupoglav, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠUM JADRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 168,50 HRK 673,39 HRK
ŠUM JADRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.802,74 HRK 2.531,00 HRK
ŠUM JADRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.145,90 HRK 1.641,45 HRK
ŠUM JADRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.608,65 HRK 3.513,53 HRK
Ukupno 4.725,79 HRK 8.359,37 HRK