• Naziv: BLAŽEKOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Prelošćica, 44202
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽEKOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,31 HRK 480,74 HRK
BLAŽEKOVIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 535,20 HRK 3.032,94 HRK
BLAŽEKOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.143,33 HRK 1.620,63 HRK
BLAŽEKOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 721,51 HRK 1.033,60 HRK
BLAŽEKOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.019,11 HRK 2.241,88 HRK
Ukupno 3.539,46 HRK 8.409,79 HRK