• Naziv: BARILAR STJEPAN
  • Naselje: Dvorišće, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARILAR STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 69,05 HRK 282,07 HRK
BARILAR STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 743,10 HRK 1.036,98 HRK
BARILAR STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 454,25 HRK 650,73 HRK
BARILAR STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 659,08 HRK 1.439,49 HRK
Ukupno 1.925,48 HRK 3.409,27 HRK