• Naziv: STARČIĆ MILICA
  • Naselje: Donja Gračenica, 44318
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STARČIĆ MILICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,06 HRK 236,19 HRK
STARČIĆ MILICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 281,44 HRK 1.595,03 HRK
STARČIĆ MILICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 567,04 HRK 789,42 HRK
STARČIĆ MILICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 379,48 HRK 543,61 HRK
STARČIĆ MILICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 500,12 HRK 1.100,35 HRK
Ukupno 1.787,14 HRK 4.264,60 HRK