• Naziv: ŠPINDRIĆ LJILJANA
  • Naselje: Nova Kapela, 10343
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPINDRIĆ LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 214,75 HRK 858,18 HRK
ŠPINDRIĆ LJILJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.538,40 HRK 5.896,95 HRK
ŠPINDRIĆ LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.080,13 HRK 2.902,52 HRK
ŠPINDRIĆ LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.469,27 HRK 2.104,73 HRK
ŠPINDRIĆ LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.844,85 HRK 4.045,93 HRK
Ukupno 12.147,40 HRK 15.808,31 HRK