• Naziv: ČIŽMEK LJUBICA
  • Naselje: Lepajci, 49224
  • Grad/Općina: Krapina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČIŽMEK LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,03 HRK 283,52 HRK
ČIŽMEK LJUBICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 332,89 HRK 1.886,20 HRK
ČIŽMEK LJUBICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
ČIŽMEK LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 681,02 HRK 948,00 HRK
ČIŽMEK LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 448,61 HRK 642,68 HRK
ČIŽMEK LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 600,69 HRK 1.321,60 HRK
Ukupno 3.172,35 HRK 5.999,31 HRK