• Naziv: PRIGORAC JOSIP
  • Naselje: Gradec Pokupski, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PRIGORAC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,67 HRK 334,36 HRK
PRIGORAC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 895,88 HRK 1.256,54 HRK
PRIGORAC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 803,80 HRK 1.151,47 HRK
PRIGORAC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 793,23 HRK 1.744,73 HRK
Ukupno 2.576,58 HRK 4.487,10 HRK