• Naziv: ŠAVORIĆ ANA
  • Naselje: Hrašćina, 49283
  • Grad/Općina: Hrašćina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠAVORIĆ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 135,82 HRK 542,90 HRK
ŠAVORIĆ ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 559,33 HRK 3.169,59 HRK
ŠAVORIĆ ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
ŠAVORIĆ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.303,52 HRK 1.814,29 HRK
ŠAVORIĆ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 882,33 HRK 1.263,92 HRK
ŠAVORIĆ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.149,41 HRK 2.529,22 HRK
Ukupno 4.549,50 HRK 9.778,54 HRK