• Naziv: KOZINA STJEPAN
  • Naselje: Oratje, 49217
  • Grad/Općina: Krapinske Toplice
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOZINA STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,38 HRK 489,08 HRK
KOZINA STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 780,62 HRK 4.423,66 HRK
KOZINA STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 847,07 HRK
KOZINA STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.185,47 HRK 1.654,31 HRK
KOZINA STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.052,40 HRK 1.507,56 HRK
KOZINA STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.051,43 HRK 2.305,79 HRK
Ukupno 5.230,41 HRK 11.227,47 HRK