• Naziv: PAVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Banovci, 35254
  • Grad/Općina: Bebrina
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 219,72 HRK 878,12 HRK
PAVIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 783,60 HRK
PAVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.128,43 HRK 2.969,91 HRK
PAVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.557,13 HRK 2.230,57 HRK
PAVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.887,80 HRK 4.140,03 HRK
Ukupno 6.831,19 HRK 11.002,23 HRK