• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Popova Luka, 20246
  • Grad/Općina: Janjina
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 35,90 HRK 143,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 344,04 HRK 478,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 214,98 HRK 307,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 303,61 HRK 667,90 HRK
Ukupno 898,53 HRK 1.598,11 HRK