• Naziv: DAMJANOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Strizivojna, 31410
  • Grad/Općina: Strizivojna
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAMJANOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 381,37 HRK 1.523,81 HRK
DAMJANOVIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.648,44 HRK 9.627,39 HRK
DAMJANOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.693,45 HRK 5.154,00 HRK
DAMJANOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.336,63 HRK 3.347,21 HRK
DAMJANOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.275,83 HRK 7.184,19 HRK
Ukupno 11.335,72 HRK 26.836,60 HRK