• Naziv: FERIĆ MATO
  • Naselje: Divoševci, 35214
  • Grad/Općina: Velika Kopanica
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FERIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 270,32 HRK 1.120,82 HRK
FERIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.925,08 HRK 4.081,82 HRK
FERIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.714,11 HRK 2.455,48 HRK
FERIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.594,26 HRK 5.635,26 HRK
Ukupno 7.503,77 HRK 13.293,38 HRK