• Naziv: SEVER IVAN
  • Naselje: Donje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEVER IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,98 HRK 327,52 HRK
SEVER IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 877,65 HRK 1.230,90 HRK
SEVER IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 600,03 HRK 859,54 HRK
SEVER IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 782,36 HRK 1.708,85 HRK
Ukupno 2.342,02 HRK 4.126,81 HRK