• Naziv: FULIR VERA
  • Naselje: Budinšćina, 49284
  • Grad/Općina: Budinščina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FULIR VERA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,20 HRK 420,10 HRK
FULIR VERA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 500,53 HRK 2.836,34 HRK
FULIR VERA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
FULIR VERA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.008,83 HRK 1.404,27 HRK
FULIR VERA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 672,92 HRK 964,02 HRK
FULIR VERA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 889,64 HRK 1.957,53 HRK
Ukupno 3.696,21 HRK 8.040,88 HRK