• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Janjina, 20246
  • Grad/Općina: Janjina
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 25,59 HRK 101,89 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 301,24 HRK 419,34 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 187,97 HRK 269,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 265,63 HRK 584,62 HRK
Ukupno 780,43 HRK 1.375,14 HRK