• Naziv: STJELJA MILAN
  • Naselje: Nunić, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJELJA MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 310,17 HRK 1.239,42 HRK
STJELJA MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.493,93 HRK 8.465,51 HRK
STJELJA MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.879,39 HRK 3.765,36 HRK
STJELJA MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.972,97 HRK 4.136,84 HRK
STJELJA MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.009,50 HRK 2.878,59 HRK
STJELJA MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.619,77 HRK 5.766,78 HRK
Ukupno 13.285,73 HRK 26.252,50 HRK