• Naziv: LEVAKOVIĆ ANTUN
  • Naselje: Andrijaševci, 32271
  • Grad/Općina: Andrijaševci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEVAKOVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 170,87 HRK 682,73 HRK
LEVAKOVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.653,51 HRK 2.566,05 HRK
LEVAKOVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.056,16 HRK 1.512,90 HRK
LEVAKOVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.631,00 HRK 3.562,27 HRK
Ukupno 4.511,54 HRK 8.323,95 HRK