• Naziv: KAPELAC ANITA
  • Naselje: Prnjarovac, 43240
  • Grad/Općina: Čazma
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAPELAC ANITA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 715,58 HRK 2.859,76 HRK
KAPELAC ANITA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.982,92 HRK 16.903,41 HRK
KAPELAC ANITA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 8.364,98 HRK 7.405,88 HRK
KAPELAC ANITA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.869,70 HRK 9.562,27 HRK
KAPELAC ANITA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
KAPELAC ANITA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 2.056,68 HRK 2.056,68 HRK
KAPELAC ANITA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.059,13 HRK 13.330,62 HRK
KAPELAC ANITA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 31.537,57 HRK 57.474,13 HRK