• Naziv: JURČEVIĆ LJILJANA
  • Naselje: Ladislav, 43284
  • Grad/Općina: Hercegovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURČEVIĆ LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 484,42 HRK 1.935,64 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.460,44 HRK 5.477,05 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.688,24 HRK 6.550,38 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.286,16 HRK 3.274,93 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.285,42 HRK 1.285,42 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.161,17 HRK 9.125,84 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 781,74 HRK 0,00 HRK
JURČEVIĆ LJILJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 4.342,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 24.489,77 HRK 27.649,26 HRK