• Naziv: STAKLAREVIĆ ANTUN
  • Naselje: Stara Kapela, 35410
  • Grad/Općina: Nova Kapela
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STAKLAREVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,50 HRK 393,68 HRK
STAKLAREVIĆ ANTUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 169,18 HRK 958,85 HRK
STAKLAREVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 945,76 HRK 1.280,89 HRK
STAKLAREVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 590,70 HRK 846,15 HRK
STAKLAREVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 834,35 HRK 1.835,56 HRK
Ukupno 2.638,49 HRK 5.315,13 HRK