• Naziv: ŠALAMUNEC MARIJAN
  • Naselje: Babinac, 43232
  • Grad/Općina: Ivanska
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠALAMUNEC MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 176,99 HRK 707,29 HRK
ŠALAMUNEC MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.633,43 HRK 3.109,70 HRK
ŠALAMUNEC MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.714,11 HRK 2.392,37 HRK
ŠALAMUNEC MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 990,72 HRK 1.419,18 HRK
ŠALAMUNEC MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.520,42 HRK 3.334,43 HRK
Ukupno 8.035,67 HRK 10.962,97 HRK