• Naziv: TOMIĆ ANTUN
  • Naselje: Siče, 35410
  • Grad/Općina: Nova Kapela
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,38 HRK 373,29 HRK
TOMIĆ ANTUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 316,66 HRK 1.794,37 HRK
TOMIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 896,93 HRK 1.248,91 HRK
TOMIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 562,65 HRK 805,98 HRK
TOMIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 791,39 HRK 1.740,77 HRK
Ukupno 2.661,01 HRK 5.963,32 HRK