• Naziv: CIKUŠA MIRKO
  • Naselje: Skakavac, 47212
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CIKUŠA MIRKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 186,52 HRK 745,21 HRK
CIKUŠA MIRKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 455,40 HRK 2.580,54 HRK
CIKUŠA MIRKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
CIKUŠA MIRKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.790,70 HRK 2.493,31 HRK
CIKUŠA MIRKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.102,88 HRK 1.579,85 HRK
CIKUŠA MIRKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.579,77 HRK 3.475,37 HRK
Ukupno 5.634,36 HRK 11.332,90 HRK