• Naziv: BUTORAC IVAN
  • Naselje: Aleksinica, 53212
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUTORAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 310,54 HRK 1.241,04 HRK
BUTORAC IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.733,72 HRK 15.490,91 HRK
BUTORAC IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.851,39 HRK 1.635,81 HRK
BUTORAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.979,82 HRK 4.148,28 HRK
BUTORAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.955,27 HRK 2.800,97 HRK
BUTORAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.627,93 HRK 5.782,39 HRK
Ukupno 12.458,67 HRK 31.099,40 HRK