• Naziv: SERDAR NIKOLA
  • Naselje: Gospić, 53000
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SERDAR NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 447,98 HRK 1.790,27 HRK
SERDAR NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 4.098,08 HRK 23.222,51 HRK
SERDAR NIKOLA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 1.922,27 HRK 10.893,14 HRK
SERDAR NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.519,05 HRK 2.225,76 HRK
SERDAR NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.338,70 HRK 6.034,90 HRK
SERDAR NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.927,26 HRK 4.193,29 HRK
SERDAR NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.820,11 HRK 8.413,30 HRK
Ukupno 20.073,45 HRK 56.773,17 HRK