• Naziv: PORKULABIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Dvorišće, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PORKULABIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 229,95 HRK 918,96 HRK
PORKULABIĆ TOMISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 313,45 HRK
PORKULABIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.227,41 HRK 3.108,32 HRK
PORKULABIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.437,45 HRK 2.059,22 HRK
PORKULABIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.975,58 HRK 4.332,60 HRK
Ukupno 6.389,48 HRK 10.732,55 HRK