• Naziv: SANDELIĆ STJEPAN
  • Naselje: Otok Svibovski, 10361
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SANDELIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,85 HRK 259,28 HRK
SANDELIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 694,00 HRK 974,40 HRK
SANDELIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 441,17 HRK 631,92 HRK
SANDELIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 619,29 HRK 1.352,68 HRK
Ukupno 1.819,31 HRK 3.218,28 HRK