Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
1799 PAVLOVIĆ IVICA Levanjska Varoš Osječko-baranjska 2017 8.201,18 HRK
1800 JOSIPOVIĆ ANDRIJA Semeljci Osječko-baranjska 2017 12.616,60 HRK
1802 SREMAC JOZO Semeljci Osječko-baranjska 2017 550.770,67 HRK
1803 MARKOVIĆ IVAN Gospić Ličko-senjska 2017 11.777,64 HRK
1804 VLADIĆ MARIJA Đakovo Osječko-baranjska 2017 11.078,37 HRK
1806 ANDRAŠEVIĆ STJEPAN Podravska Moslavina Osječko-baranjska 2017 8.663,38 HRK
1807 MATOKOVIĆ KATARINA Đakovo Osječko-baranjska 2017 11.290,76 HRK
1808 ŠARČEVIĆ FRANJO Đakovo Osječko-baranjska 2017 13.337,39 HRK
1809 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 4.706,75 HRK
1811 JAMAN ANTUN Semeljci Osječko-baranjska 2017 10.575,08 HRK
1814 VRDOLJAK ANITA Osijek Osječko-baranjska 2017 22.293,02 HRK
1815 PEŠORDA ANDRIJA Donji Andrijevci Brodsko-posavska 2017 134.576,35 HRK
1817 BRALIĆ SVEMIR Šibenik Šibensko-kninska 2017 8.969,40 HRK
1818 SAVADINOVIĆ SRETO Erdut Osječko-baranjska 2017 13.488,00 HRK
1819 SAVADINOVIĆ LAZO Erdut Osječko-baranjska 2017 12.506,03 HRK
1821 BOGATI STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 10.096,75 HRK
1822 BAČKO ALEKSANDAR Šodolovci Osječko-baranjska 2017 13.744,20 HRK
1823 NIJE PRIMJENJIVO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2017 91,47 HRK
1824 VARNICA ALEKSANDAR Erdut Osječko-baranjska 2017 69.655,54 HRK
1829 DAMJANIĆ ĐORĐE Šodolovci Osječko-baranjska 2017 28.714,20 HRK
1832 LONČARIĆ STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 8.680,86 HRK
1833 KUŠT MARIJAN Zlatar-Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 21.657,06 HRK
1836 ŠVAJGOVIĆ STJEPAN Križ Zagrebačka 2017 5.805,41 HRK
1837 VIZIR LJUBICA Hrašćina Krapinsko-zagorska 2017 17.979,25 HRK
1842 HUNJAK IVICA Zlatar Krapinsko-zagorska 2017 8.693,57 HRK
1843 KOPI ĐURĐICA Podgorač Osječko-baranjska 2017 13.670,57 HRK
1844 NIJE PRIMJENJIVO Sračinec Varaždinska 2017 1.138,41 HRK
1846 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 4.226,90 HRK
1848 MINČIR JOSIP Križ Zagrebačka 2017 9.895,64 HRK
1850 ŠVAGELJ MILICA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 21.524,75 HRK
1852 NIJE PRIMJENJIVO Metković Dubrovačko-neretvanska 2017 354,03 HRK
1853 KRALIK NADA Našice Osječko-baranjska 2017 12.283,76 HRK
1854 KALAZIĆ MATO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 17.055,53 HRK
1855 MARINOVIĆ ANĐELKA Podravska Moslavina Osječko-baranjska 2017 14.575,01 HRK
1856 HUHOJA JOSIP Bednja Varaždinska 2017 10.271,14 HRK
1859 PAIĆ FRANE Skradin Šibensko-kninska 2017 14.304,08 HRK
1861 TOMAJ GJERGJ Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 13.710,62 HRK
1864 ZIMMERMAN KRUNO Koška Osječko-baranjska 2017 7.999,35 HRK
1865 GORIĆ IVAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 7.919,21 HRK
1866 KARABATIĆ ANTE Rogoznica Šibensko-kninska 2017 5.701,41 HRK
1870 KOVAČIĆ IVAN Lobor Krapinsko-zagorska 2017 27.144,68 HRK
1871 VUČKOVIĆ DRAGUTIN Mihovljan Krapinsko-zagorska 2017 7.119,90 HRK
1872 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 759,18 HRK
1876 HARAMBAŠA FRANJO Mali Bukovec Varaždinska 2017 7.777,13 HRK
1879 ZONJIĆ ANDRIJA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 9.710,38 HRK
1880 RADAKOVIĆ ŽIVKO Podgorač Osječko-baranjska 2017 15.803,44 HRK
1883 BOŠNJAK ZDRAVKO Koška Osječko-baranjska 2017 8.022,88 HRK
1884 PEREŠIN DRAGAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.710,85 HRK
1885 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 2.988,35 HRK
1886 ZUBATOVIĆ MIRKO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 8.494,01 HRK
1887 SUTARA ZLATA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 12.527,52 HRK
1888 IVAKOVIĆ MIRKO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 56.991,15 HRK
1889 RUDIĆ GOJKO Viljevo Osječko-baranjska 2017 42.965,92 HRK
1890 NIJE PRIMJENJIVO Križ Zagrebačka 2017 2.370,32 HRK
1891 JOVANOVIĆ STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 19.518,19 HRK
1895 MATICA MLADEN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 6.065,34 HRK
1896 RUDIĆ RADE Viljevo Osječko-baranjska 2017 10.348,15 HRK
1898 MARUŠIĆ ZVONKO Križ Zagrebačka 2017 5.014,65 HRK
1902 KOLARIĆ MARIJA Donja Motičina Osječko-baranjska 2017 6.312,55 HRK
1904 LEŠČIĆ NIKOLA Gradec Zagrebačka 2017 30.128,21 HRK
1905 VARGA FERENC Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska 2017 8.418,48 HRK
1906 STUDENOVIĆ MATO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 10.306,78 HRK
1908 KRILČIĆ IVAN Velika Gorica Zagrebačka 2017 12.431,78 HRK
1909 NIJE PRIMJENJIVO Đurmanec Krapinsko-zagorska 2017 462,23 HRK
1910 PUŽEVO SELO, D.O.O Opatija Primorsko-goranska 2017 388.848,80 HRK
1912 SRDOVIĆ DRAGICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.438,95 HRK
1914 ŠIRANOVIĆ SLAVICA Samobor Zagrebačka 2017 6.618,70 HRK
1915 SRDOVIĆ IVAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 9.238,65 HRK
1916 ŠMIT MIRKO Viljevo Osječko-baranjska 2017 23.476,52 HRK
1917 BOKUN IVAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 6.644,02 HRK
1919 DŽELAT DRAGAN Jasenovac Sisačko-moslavačka 2017 9.305,13 HRK
1922 VESELOVAC ZDRAVKO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 23.384,58 HRK
1925 MARGUŠ BRANKO Podgorač Osječko-baranjska 2017 29.739,34 HRK
1926 NIJE PRIMJENJIVO Pirovac Šibensko-kninska 2017 3.795,83 HRK
1929 ROGIĆ LJERKA Križ Zagrebačka 2017 46.640,05 HRK
1930 ANDRAČIĆ GORAN Magadenovac Osječko-baranjska 2017 13.495,31 HRK
1931 FILIPOVIĆ MARICA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 10.089,57 HRK
1932 NIJE PRIMJENJIVO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 2.731,80 HRK
1934 MILČETIĆ JOSIP Malinska-Dubašnica Primorsko-goranska 2017 17.758,52 HRK
1935 NIJE PRIMJENJIVO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 2.723,25 HRK
1936 VUJNOVAC ŽELJKO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 9.681,18 HRK
1938 PAKELJ IVAN Gornja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 6.458,84 HRK
1939 BAŠIĆ MILIVOJ Pašman Zadarska 2017 5.354,40 HRK
1941 BELAK MARICA Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 26.454,17 HRK
1944 PIVAC ANTE Šibenik Šibensko-kninska 2017 6.651,26 HRK
1947 BEGOVIĆ STJEPAN Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 6.165,65 HRK
1948 NIJE PRIMJENJIVO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 1.489,99 HRK
1949 MAJHEN DAMIR Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.187,17 HRK
1950 TUŠEK MARIO Marijanci Osječko-baranjska 2017 13.789,56 HRK
1951 POLIMAC DRAGA Petrinja Sisačko-moslavačka 2017 8.791,72 HRK
1953 KOS JOSIP Orle Zagrebačka 2017 24.554,04 HRK
1955 BOGATI MARIJA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 13.854,51 HRK
1957 RANDIĆ IVAN Križ Zagrebačka 2017 5.156,47 HRK
1958 GRUBIĆ SLOBODANKA Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 17.860,64 HRK
1959 BUTIGAN STIPE Slivno Dubrovačko-neretvanska 2017 7.121,00 HRK
1960 BUTIGAN NIKICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 7.819,61 HRK
1961 TREMBOŠ VINKO Đakovo Osječko-baranjska 2017 13.855,83 HRK
1962 HVIZDAK IVAN Našice Osječko-baranjska 2017 19.325,79 HRK
1965 LAZIĆ ALEKSANDAR Podgorač Osječko-baranjska 2017 22.797,25 HRK
1966 MUSTAPIĆ DRAGI Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 38.315,31 HRK
Ukupno rezultata 107298