Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
519578 BUČIĆ DRAGA Sukošan Zadarska 2017 11.313,99 HRK
519601 MUŽARIĆ SANJICA Velika Gorica Zagrebačka 2017 10.411,77 HRK
520155 NIJE PRIMJENJIVO Podbablje Splitsko-dalmatinska 2017 2.258,34 HRK
520180 VUKELIĆ JOSIP Crnac Virovitičko-podravska 2017 293.172,20 HRK
520234 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 1.307,84 HRK
520323 NIJE PRIMJENJIVO Drnje Koprivničko-križevačka 2017 1.500,37 HRK
520506 KERETIĆ DRAGANA Varaždin Varaždinska 2017 17.264,53 HRK
520567 MIKINAC JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2017 29.297,63 HRK
521260 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 3.240,00 HRK
521420 REDŽIĆ ZIJAD Zagreb Grad Zagreb 2017 19.890,60 HRK
517449 BOBAN BLAŽENKA Ilok Vukovarsko-srijemska 2017 12.440,50 HRK
517482 PERIĆ LIDIJA Đakovo Osječko-baranjska 2017 6.192,48 HRK
517677 NIJE PRIMJENJIVO Glina Sisačko-moslavačka 2017 324,46 HRK
517684 NIJE PRIMJENJIVO Selnica Međimurska 2017 434,84 HRK
517749 NIJE PRIMJENJIVO Zdenci Virovitičko-podravska 2017 4.278,02 HRK
517790 NIJE PRIMJENJIVO Jakovlje Zagrebačka 2017 22,71 HRK
517841 LONČARICA Ston Dubrovačko-neretvanska 2017 14.100,00 HRK
517876 NIJE PRIMJENJIVO Oriovac Brodsko-posavska 2017 4.388,84 HRK
518058 KRAJAČEVIĆ JOSIP Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska 2017 15.764,31 HRK
518320 TEOFILOVIĆ LJILJA Vukovar Vukovarsko-srijemska 2017 7.191,87 HRK
515601 VIDOVIĆ ANTE Split Splitsko-dalmatinska 2017 13.599,87 HRK
516103 SOTINAC TIHOMIR Otok (Vinkovci) Vukovarsko-srijemska 2017 121.572,35 HRK
516303 KOŠKI ZDRAVKO Petrijevci Osječko-baranjska 2017 6.209,49 HRK
516829 LATIN DENIS Križevci Koprivničko-križevačka 2017 5.983,59 HRK
517124 FUŠ DOMINIK Donji Vidovec Međimurska 2017 8.357,67 HRK
517349 ČORAK ANTE Vinkovci Vukovarsko-srijemska 2017 163.634,59 HRK
517433 KOTUR JOVANKA Sunja Sisačko-moslavačka 2017 57.005,92 HRK
517439 NIJE PRIMJENJIVO Ploče Dubrovačko-neretvanska 2017 3.528,95 HRK
517509 NIJE PRIMJENJIVO Rijeka Primorsko-goranska 2017 140,80 HRK
517658 NIJE PRIMJENJIVO Petrinja Sisačko-moslavačka 2017 4.447,02 HRK
517660 KELEK JOSIP Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2017 210.522,06 HRK
517774 KRIŽ MIROSLAV Čabar Primorsko-goranska 2017 7.787,10 HRK
517810 NIJE PRIMJENJIVO Rijeka Primorsko-goranska 2017 4.102,72 HRK
517875 NIJE PRIMJENJIVO Slavonski Brod Brodsko-posavska 2017 2.199,98 HRK
518370 NIJE PRIMJENJIVO Štefanje Bjelovarsko-bilogorska 2017 4.724,18 HRK
518504 NIJE PRIMJENJIVO Benkovac Zadarska 2017 1.395,59 HRK
518634 NIJE PRIMJENJIVO Kutjevo Požeško-slavonska 2017 2.144,44 HRK
518231 RIBARSKI OBRT "ZORAN DUMIĆ" Rab Primorsko-goranska 2017 6.981,02 HRK
518329 ILINIĆ DAMIR Gornja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 8.186,65 HRK
518331 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.525,85 HRK
518917 FERČEC DOMAGOJ Peteranec Koprivničko-križevačka 2017 23.759,56 HRK
518959 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 1.000,00 HRK
519208 VUKADINOVIĆ NIKOLA Lovinac Ličko-senjska 2017 102.361,65 HRK
519317 MAMIĆ MIRA Lišane Ostrovičke Zadarska 2017 6.470,09 HRK
519452 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 901,14 HRK
519742 NIJE PRIMJENJIVO Vodice Šibensko-kninska 2017 3.527,37 HRK
519820 JENDREK MARIJA Kalnik Koprivničko-križevačka 2017 29.360,55 HRK
520681 NIJE PRIMJENJIVO Ivanska Bjelovarsko-bilogorska 2017 1.850,72 HRK
520923 NIJE PRIMJENJIVO Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 4.404,52 HRK
521471 NIJE PRIMJENJIVO Virovitica Virovitičko-podravska 2017 2.727,56 HRK
515578 NIJE PRIMJENJIVO Barban Istarska 2017 3.209,43 HRK
515668 NIJE PRIMJENJIVO Karlovac Karlovačka 2017 1.623,63 HRK
515755 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 2.690,11 HRK
515802 MARIN ŠAGI Maruševec Varaždinska 2017 6.896,30 HRK
516370 NIJE PRIMJENJIVO Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska 2017 2.156,24 HRK
519944 KARNIŽ STJEPAN Končanica Bjelovarsko-bilogorska 2017 30.045,07 HRK
520078 UREMOVIĆ ĐURO Pleternica Požeško-slavonska 2017 46.670,11 HRK
520228 ŠPILJAR NIKOLA Petrinja Sisačko-moslavačka 2017 23.073,69 HRK
520553 DRAŽINA MARKO Sukošan Zadarska 2017 11.865,24 HRK
508861 ZLATKO VESTIĆ Županja Vukovarsko-srijemska 2017 20.212,42 HRK
508900 NIJE PRIMJENJIVO Vrgorac Splitsko-dalmatinska 2017 520,80 HRK
508985 MIROSLAV VUKOVIĆ Đakovo Osječko-baranjska 2017 15.357,90 HRK
509094 NIJE PRIMJENJIVO Desinić Krapinsko-zagorska 2017 400,00 HRK
514624 NEVENKA MILER Dubrava Zagrebačka 2017 8.091,56 HRK
514677 BLAŽIMIR CRNKOVIĆ Mrkopalj Primorsko-goranska 2017 20.058,60 HRK
514769 MARTA SEVER Velika Kopanica Brodsko-posavska 2017 5.089,82 HRK
514818 NIJE PRIMJENJIVO Ogulin Karlovačka 2017 649,23 HRK
514911 VLADIMIR SEVER Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 8.935,30 HRK
525212 NIJE PRIMJENJIVO Štrigova Međimurska 2017 722,46 HRK
525571 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU "PINNA NOBILIS" Novigrad Istarska 2017 564.208,89 HRK
525855 NIJE PRIMJENJIVO Buzet Istarska 2017 45,81 HRK
525924 NIJE PRIMJENJIVO Ivanec Varaždinska 2017 788,14 HRK
526148 NIJE PRIMJENJIVO Virje Koprivničko-križevačka 2017 38,04 HRK
505310 IVAN PUŠKARIĆ Ogulin Karlovačka 2017 5.664,33 HRK
505545 VILIM GOLUBIĆ Čazma Bjelovarsko-bilogorska 2017 16.435,79 HRK
505736 ĐURO GALJEN Topusko Sisačko-moslavačka 2017 14.979,70 HRK
505748 GORAN BEK Pleternica Požeško-slavonska 2017 6.219,19 HRK
505773 NIJE PRIMJENJIVO Delnice Primorsko-goranska 2017 379,29 HRK
505823 SAŠA DOJNOVIĆ Petrinja Sisačko-moslavačka 2017 37.906,61 HRK
505864 NIJE PRIMJENJIVO Pregrada Krapinsko-zagorska 2017 2.763,09 HRK
505889 ANAMARIA ŽAGAR Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 17.357,78 HRK
505970 NIJE PRIMJENJIVO Delnice Primorsko-goranska 2017 2.178,06 HRK
505987 NIJE PRIMJENJIVO Gospić Ličko-senjska 2017 2.690,12 HRK
512038 KOSTELNIK GORAN Bogdanovci Vukovarsko-srijemska 2017 42.502,16 HRK
512062 NIJE PRIMJENJIVO Krapina Krapinsko-zagorska 2017 4.290,94 HRK
503274 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 4.507,85 HRK
503288 ANA BLAŽIĆ Belica Međimurska 2017 5.163,93 HRK
503300 ANTE MARIĆ Daruvar Bjelovarsko-bilogorska 2017 131.816,64 HRK
503472 KATICA PRIŠČAN Zlatar Krapinsko-zagorska 2017 8.171,60 HRK
503480 NIJE PRIMJENJIVO Podturen Međimurska 2017 3.003,26 HRK
503556 OPĆINA NETRETIĆ Netretić Karlovačka 2017 62.000,00 HRK
518535 ČOLIG VALENTINA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 22.906,29 HRK
518611 PUŠKARIĆ FILIP Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2017 84.905,64 HRK
518678 CVETEK MIRA Vrbovec Zagrebačka 2017 9.964,69 HRK
518852 ARAČIĆ IVAN Đakovo Osječko-baranjska 2017 14.216,48 HRK
518895 NIJE PRIMJENJIVO Lumbarda Dubrovačko-neretvanska 2017 9,30 HRK
518987 NIJE PRIMJENJIVO Lobor Krapinsko-zagorska 2017 1.000,00 HRK
519261 TRIVUNOVIĆ DALIBOR Darda Osječko-baranjska 2017 10.101,31 HRK
519413 STANČIĆ JANICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.191,46 HRK
519445 ŠAJFAR ANA Karlovac Karlovačka 2017 27.962,88 HRK
Ukupno rezultata 107298