Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
522637 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 1.167,86 HRK
522707 NIJE PRIMJENJIVO Križevci Koprivničko-križevačka 2017 683,54 HRK
523064 NIJE PRIMJENJIVO Oroslavje Krapinsko-zagorska 2017 1.572,60 HRK
523124 NIJE PRIMJENJIVO Oroslavje Krapinsko-zagorska 2017 1.238,21 HRK
523341 NIJE PRIMJENJIVO Vodice Šibensko-kninska 2017 2.700,00 HRK
524125 NIJE PRIMJENJIVO Cres Primorsko-goranska 2017 2.617,88 HRK
512678 IVICA RUŽAK Krapina Krapinsko-zagorska 2017 7.090,74 HRK
512863 ČALOŠEVIĆ MILIJANA Erdut Osječko-baranjska 2017 7.805,51 HRK
512952 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.514,01 HRK
513021 BUĆAN ZLATKO Žakanje Karlovačka 2017 24.958,52 HRK
513070 NIJE PRIMJENJIVO Cernik Brodsko-posavska 2017 3.593,18 HRK
513081 NIJE PRIMJENJIVO Gunja Vukovarsko-srijemska 2017 2.073,72 HRK
513105 VUKIČEVIĆ GROZDAN Drniš Šibensko-kninska 2017 8.044,24 HRK
513162 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.368,02 HRK
513186 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2017 860,75 HRK
513237 NIJE PRIMJENJIVO Netretić Karlovačka 2017 1.069,33 HRK
513289 NIJE PRIMJENJIVO Ogulin Karlovačka 2017 4.401,20 HRK
516391 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 288,00 HRK
516576 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2017 125,00 HRK
516586 STIPE ŠKOPLJANAC-MAČINA Otok Splitsko-dalmatinska 2017 6.184,00 HRK
516809 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 476,00 HRK
516967 NIJE PRIMJENJIVO Breznica Varaždinska 2017 3.854,09 HRK
517253 LOVRIĆ TOMISLAV Rovišće Bjelovarsko-bilogorska 2017 12.158,55 HRK
517372 NIJE PRIMJENJIVO Kršan Istarska 2017 4.353,44 HRK
517487 NIJE PRIMJENJIVO Pula Istarska 2017 3.718,74 HRK
517605 BUTKOVIĆ IVAN Gospić Ličko-senjska 2017 14.477,10 HRK
517652 RUKAVINA STJEPAN Gospić Ličko-senjska 2017 40.489,52 HRK
517931 BASRAN-HABAN DARINKA Zlatar-Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 11.178,71 HRK
518909 JURASIĆ TOMISLAV Cres Primorsko-goranska 2017 94.237,15 HRK
518984 NIJE PRIMJENJIVO Mali Lošinj Primorsko-goranska 2017 3.714,72 HRK
519018 NIJE PRIMJENJIVO Bošnjaci Vukovarsko-srijemska 2017 4.007,04 HRK
519108 JELIĆ PETAR Lovreć Splitsko-dalmatinska 2017 10.595,48 HRK
519234 FUNARIĆ ANTUN Vrpolje Brodsko-posavska 2017 88.921,36 HRK
519393 NIJE PRIMJENJIVO Zlatar Krapinsko-zagorska 2017 3.538,98 HRK
519477 ZEBIĆ TOMISLAV Sisak Sisačko-moslavačka 2017 174.592,04 HRK
520144 KATANOVIĆ ŽELJKO Gornja Rijeka Koprivničko-križevačka 2017 6.158,66 HRK
520646 NIJE PRIMJENJIVO Sibinj Brodsko-posavska 2017 3.396,68 HRK
521163 LAUŠIĆ MILICA Osijek Osječko-baranjska 2017 9.746,04 HRK
521221 AKMAČIĆ DINKO Rešetari Brodsko-posavska 2017 5.592,27 HRK
512137 ANTUN KATIĆ Vuka Osječko-baranjska 2017 22.633,45 HRK
512155 RADOVIĆ DRAGAN Perušić Ličko-senjska 2017 15.467,46 HRK
512163 SAMBOL IVAN Čazma Bjelovarsko-bilogorska 2017 6.242,95 HRK
512324 ŠUNTIĆ TOMO Gvozd Sisačko-moslavačka 2017 14.990,98 HRK
512488 NIJE PRIMJENJIVO Karlovac Karlovačka 2017 4.142,83 HRK
512683 VISKO HALADIĆ Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 6.669,35 HRK
512714 MIKAC IVANKA Vinica Varaždinska 2017 7.521,27 HRK
512790 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 3.915,65 HRK
512792 MILIČIĆ MARKO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 12.933,85 HRK
512831 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Juraj na Bregu Međimurska 2017 2.425,10 HRK
513001 NIJE PRIMJENJIVO Vižinada Istarska 2017 2.848,97 HRK
513057 RENATO HORVAT Novigrad Podravski Koprivničko-križevačka 2017 6.193,98 HRK
523639 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 1.918,43 HRK
514229 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 3.515,64 HRK
514295 SKOČIĆ ĐURĐICA Karlovac Karlovačka 2017 11.587,66 HRK
514303 NIJE PRIMJENJIVO Karlovac Karlovačka 2017 3.891,47 HRK
514327 ŠPOLJAR DAVOR D.O.O. Lukač Virovitičko-podravska 2017 20.296,71 HRK
514337 TOMISLAV LESAR Ivankovo Vukovarsko-srijemska 2017 11.131,09 HRK
514495 VUKOVARAC GORAN Oprisavci Brodsko-posavska 2017 18.029,19 HRK
514587 NIJE PRIMJENJIVO Lastovo Dubrovačko-neretvanska 2017 458,72 HRK
514588 ZAGOREC DANIJEL Ivankovo Vukovarsko-srijemska 2017 25.934,38 HRK
523861 KORLAT GORKO Kistanje Šibensko-kninska 2017 5.774,90 HRK
524547 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 48,30 HRK
524832 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 230,08 HRK
524907 NIJE PRIMJENJIVO Donji Lapac Ličko-senjska 2017 2.754,63 HRK
525218 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 1.456,00 HRK
525308 NIJE PRIMJENJIVO Virovitica Virovitičko-podravska 2017 3.167,04 HRK
525918 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 420,00 HRK
526646 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 648,00 HRK
526772 NIJE PRIMJENJIVO Čađavica Virovitičko-podravska 2017 739,86 HRK
526887 NIJE PRIMJENJIVO Lukač Virovitičko-podravska 2017 57,62 HRK
527348 NIJE PRIMJENJIVO Virovitica Virovitičko-podravska 2017 26,92 HRK
513107 BERTAK MILAN Bistra Zagrebačka 2017 5.175,73 HRK
513108 BRISAR KRISTIJAN Donji Kraljevec Međimurska 2017 12.413,94 HRK
513168 VALENTINA GJURAŠIĆ Orle Zagrebačka 2017 14.500,35 HRK
513174 VUKOVIĆ GORAN Erdut Osječko-baranjska 2017 12.754,91 HRK
513242 BRLIĆ RENATO Lukač Virovitičko-podravska 2017 26.662,75 HRK
513275 MARTINOVIĆ RADE Cetingrad Karlovačka 2017 19.186,53 HRK
513282 ŠPOLJARIĆ MATIJA Ferdinandovac Koprivničko-križevačka 2017 10.181,08 HRK
513436 LOVREC LUKA Gornji Mihaljevec Međimurska 2017 58.098,48 HRK
513469 ANITA DORIĆ Jasenice Zadarska 2017 18.464,36 HRK
513577 ILINIĆ DANKO Gornja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 6.021,61 HRK
513718 MARJANOVIĆ BARICA Davor Brodsko-posavska 2017 6.051,07 HRK
513745 NIJE PRIMJENJIVO Marijanci Osječko-baranjska 2017 960,00 HRK
524561 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2017 150,00 HRK
524621 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 796,29 HRK
525188 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 101,85 HRK
525329 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 264,00 HRK
525436 BEČIĆ NIKŠA Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska 2017 9.699,90 HRK
526258 NIJE PRIMJENJIVO Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska 2017 38,28 HRK
526447 NIJE PRIMJENJIVO Zagorska Sela Krapinsko-zagorska 2017 24,90 HRK
526515 NIJE PRIMJENJIVO Rovišće Bjelovarsko-bilogorska 2017 764,43 HRK
513520 JANJIĆ ZVONKO Privlaka Vukovarsko-srijemska 2017 13.828,75 HRK
513523 ABELLANA D. O. O. Koška Osječko-baranjska 2017 90.723,95 HRK
513539 DRAGICA KANAZIR Ervenik Šibensko-kninska 2017 9.156,73 HRK
513548 NIJE PRIMJENJIVO Bistra Zagrebačka 2017 3.346,72 HRK
513649 BARKOVIĆ KATARINA Osijek Osječko-baranjska 2017 74.611,43 HRK
513665 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 3.552,96 HRK
513673 NIJE PRIMJENJIVO Petrovsko Krapinsko-zagorska 2017 330,97 HRK
513713 NIJE PRIMJENJIVO Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska 2017 2.322,96 HRK
513771 PETKOVIĆ ANTE Šibenik Šibensko-kninska 2017 9.882,84 HRK
Ukupno rezultata 107298