Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
515332 EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. Glina Sisačko-moslavačka 2017 22.071,61 HRK
515483 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 4.398,61 HRK
515489 IVAN ŠILHAN Garčin Brodsko-posavska 2017 39.504,97 HRK
515523 IVAN ANTUN ČEGEC Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 40.552,97 HRK
515582 CAFUK, OBRT ZA STOLARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 44.546,20 HRK
515632 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.397,40 HRK
515641 VIČIĆ MILAN Zagreb Grad Zagreb 2017 6.222,87 HRK
515857 PETAR DRAGIČEVIĆ Knin Šibensko-kninska 2017 90.920,81 HRK
515990 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2017 1.478,58 HRK
523561 ĐURIĆ MILORAD Lipik Požeško-slavonska 2017 6.528,90 HRK
523779 NIJE PRIMJENJIVO Donja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 501,65 HRK
523998 RAČIĆ IVAN Zagreb Grad Zagreb 2017 39.192,46 HRK
524220 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2017 119,17 HRK
524347 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 289,89 HRK
524440 NIJE PRIMJENJIVO Bedekovčina Krapinsko-zagorska 2017 815,81 HRK
525210 NIJE PRIMJENJIVO Vrbanja Vukovarsko-srijemska 2017 2.226,84 HRK
525333 NIJE PRIMJENJIVO Vrbanja Vukovarsko-srijemska 2017 1.140,00 HRK
525584 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Petar u Šumi Istarska 2017 115,24 HRK
525627 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 3.282,74 HRK
525685 NIJE PRIMJENJIVO Novi Vinodolski Primorsko-goranska 2017 750,00 HRK
525752 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2017 4.632,00 HRK
526029 NIJE PRIMJENJIVO Jelsa Splitsko-dalmatinska 2017 1.474,46 HRK
526221 NIJE PRIMJENJIVO Popovača Sisačko-moslavačka 2017 504,95 HRK
526304 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 900,00 HRK
516476 VALENTINA ŠVEC Donji Kraljevec Međimurska 2017 37.849,10 HRK
516608 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 2.575,28 HRK
523256 NIJE PRIMJENJIVO Kaštela Splitsko-dalmatinska 2017 1.446,68 HRK
523264 NIJE PRIMJENJIVO Dicmo Splitsko-dalmatinska 2017 2.350,59 HRK
523407 NIJE PRIMJENJIVO Kumrovec Krapinsko-zagorska 2017 3.181,59 HRK
524159 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 132,66 HRK
524194 NIJE PRIMJENJIVO Nova Gradiška Brodsko-posavska 2017 349,88 HRK
524260 NIJE PRIMJENJIVO Gornja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 334,04 HRK
524327 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 540,48 HRK
524609 NIJE PRIMJENJIVO Jelsa Splitsko-dalmatinska 2017 172,55 HRK
524860 NIJE PRIMJENJIVO Crikvenica Primorsko-goranska 2017 120,00 HRK
525036 NIJE PRIMJENJIVO Glina Sisačko-moslavačka 2017 4.993,40 HRK
525138 NIJE PRIMJENJIVO Sinj Splitsko-dalmatinska 2017 321,64 HRK
525170 TRGOVAČKI OBRT "PLANIKA" Zagreb Grad Zagreb 2017 565.010,71 HRK
525245 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 208,37 HRK
525313 NIJE PRIMJENJIVO Klinča Sela Zagrebačka 2017 3.360,00 HRK
525369 NIJE PRIMJENJIVO Konavle Dubrovačko-neretvanska 2017 2.415,06 HRK
525530 NIJE PRIMJENJIVO Novi Vinodolski Primorsko-goranska 2017 150,00 HRK
515142 BUJIĆ BORNA Orle Zagrebačka 2017 34.184,50 HRK
515217 DELIĆ MARIO Udbina Ličko-senjska 2017 32.855,45 HRK
515225 ŠARIĆ ŠTEFICA Majur Sisačko-moslavačka 2017 14.681,60 HRK
515236 JURICA STOLNEKOVIĆ Zagreb Grad Zagreb 2017 51.443,57 HRK
515337 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 3.799,97 HRK
515519 KATIĆ ANTONIO Čazma Bjelovarsko-bilogorska 2017 11.306,35 HRK
515687 GORAN FLEGAR Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 5.259,93 HRK
516054 NIJE PRIMJENJIVO Velika Požeško-slavonska 2017 656,00 HRK
516061 NIJE PRIMJENJIVO Sinj Splitsko-dalmatinska 2017 3.018,62 HRK
516229 NIJE PRIMJENJIVO Lipik Požeško-slavonska 2017 270,00 HRK
516353 VALENTINA LONČARIĆ Bedekovčina Krapinsko-zagorska 2017 8.866,25 HRK
516464 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2017 3.259,20 HRK
516589 HINIĆ NIKOLA Dragalić Brodsko-posavska 2017 42.707,93 HRK
516615 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 4.410,89 HRK
516739 JURČIĆ MIHOVIL Gospić Ličko-senjska 2017 45.594,42 HRK
517123 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 2.100,00 HRK
517317 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN Ston Dubrovačko-neretvanska 2017 491.790,49 HRK
525645 NIJE PRIMJENJIVO Novi Vinodolski Primorsko-goranska 2017 243,36 HRK
525721 NIJE PRIMJENJIVO Novi Vinodolski Primorsko-goranska 2017 816,66 HRK
526141 NIJE PRIMJENJIVO Koprivnica Koprivničko-križevačka 2017 4.154,66 HRK
526158 NIJE PRIMJENJIVO Dragalić Brodsko-posavska 2017 40,60 HRK
526215 NIJE PRIMJENJIVO Garčin Brodsko-posavska 2017 545,64 HRK
526290 NIJE PRIMJENJIVO Vrbanja Vukovarsko-srijemska 2017 300,00 HRK
526390 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 3.199,02 HRK
526472 NIJE PRIMJENJIVO Vukovar Vukovarsko-srijemska 2017 95,23 HRK
526593 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 201,12 HRK
526790 NIJE PRIMJENJIVO Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 396,54 HRK
526935 NIJE PRIMJENJIVO Pregrada Krapinsko-zagorska 2017 18,81 HRK
527328 NIJE PRIMJENJIVO Petrinja Sisačko-moslavačka 2017 2.218,88 HRK
517682 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2017 955,76 HRK
517849 NIJE PRIMJENJIVO Ston Dubrovačko-neretvanska 2017 68,99 HRK
518069 NIJE PRIMJENJIVO Ston Dubrovačko-neretvanska 2017 348,00 HRK
518293 ŽINIĆ KREŠIMIR Zagreb Grad Zagreb 2017 33.443,57 HRK
518351 PETROVIĆ SLAVKO Garčin Brodsko-posavska 2017 6.594,01 HRK
518375 DOMJANKOVIĆ MARICA Velika Gorica Zagrebačka 2017 10.309,18 HRK
518420 NIJE PRIMJENJIVO Šestanovac Splitsko-dalmatinska 2017 1.600,00 HRK
518551 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 994,76 HRK
519331 KULIAŠ DEJANA Velika Trnovitica Bjelovarsko-bilogorska 2017 25.658,27 HRK
519387 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 4.718,75 HRK
519448 MAKAREVIĆ MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2017 13.272,32 HRK
519512 HADROVIĆ JOSIP Martinska Ves Sisačko-moslavačka 2017 9.114,50 HRK
519590 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.435,94 HRK
519655 DOVRANIĆ SANDRO Popovača Sisačko-moslavačka 2017 18.694,81 HRK
516725 KIWI D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, POLJOPRIVREDU I USLUGE Korčula Dubrovačko-neretvanska 2017 7.860,38 HRK
516768 VUKŠIĆ JULIJANA Rešetari Brodsko-posavska 2017 33.580,32 HRK
516987 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 2.608,64 HRK
517387 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 222,28 HRK
517479 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 442,78 HRK
517488 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 647,02 HRK
517538 NIJE PRIMJENJIVO Vrbovec Zagrebačka 2017 201,12 HRK
517613 NIJE PRIMJENJIVO Gospić Ličko-senjska 2017 3.662,17 HRK
517988 GRUIČIĆ MARINKO Čazma Bjelovarsko-bilogorska 2017 19.039,19 HRK
518297 KOMES MARIN Petrijanec Varaždinska 2017 7.702,41 HRK
518548 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 994,73 HRK
518765 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.277,62 HRK
518867 IVANJEK DAVORIN Zagreb Grad Zagreb 2017 5.547,54 HRK
519026 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 2.533,18 HRK
519293 KONJIČKI KLUB KADENCA Zagreb Grad Zagreb 2017 25.000,00 HRK
Ukupno rezultata 107298