Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
518329 ILINIĆ DAMIR Gornja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 8.186,65 HRK
518331 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.525,85 HRK
518917 FERČEC DOMAGOJ Peteranec Koprivničko-križevačka 2017 23.759,56 HRK
518959 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 1.000,00 HRK
519208 VUKADINOVIĆ NIKOLA Lovinac Ličko-senjska 2017 102.361,65 HRK
519317 MAMIĆ MIRA Lišane Ostrovičke Zadarska 2017 6.470,09 HRK
519452 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 901,14 HRK
519216 MATICA DEJAN Sokolovac Koprivničko-križevačka 2017 12.581,80 HRK
519265 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 4.589,77 HRK
519435 SMOLA IVAN Popovača Sisačko-moslavačka 2017 19.566,33 HRK
519685 BASARA DAVORKA Karlovac Karlovačka 2017 16.239,97 HRK
519795 NIJE PRIMJENJIVO Viljevo Osječko-baranjska 2017 3.150,16 HRK
520034 NIJE PRIMJENJIVO Benkovac Zadarska 2017 359,54 HRK
520067 VIDALINA SANJA Gradina Virovitičko-podravska 2017 12.497,23 HRK
520418 NIJE PRIMJENJIVO Podravske Sesvete Koprivničko-križevačka 2017 4.148,68 HRK
520806 NIJE PRIMJENJIVO Mala Subotica Međimurska 2017 3.823,83 HRK
521198 ŠOŠTARIĆ MATIJA Vinica Varaždinska 2017 5.195,23 HRK
521399 DARABUŠ KRUNOSLAV Cestica Varaždinska 2017 17.663,59 HRK
519742 NIJE PRIMJENJIVO Vodice Šibensko-kninska 2017 3.527,37 HRK
519820 JENDREK MARIJA Kalnik Koprivničko-križevačka 2017 29.360,55 HRK
520681 NIJE PRIMJENJIVO Ivanska Bjelovarsko-bilogorska 2017 1.850,72 HRK
520923 NIJE PRIMJENJIVO Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 4.404,52 HRK
521471 NIJE PRIMJENJIVO Virovitica Virovitičko-podravska 2017 2.727,56 HRK
Ukupno rezultata 107298