Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
522154 NIJE PRIMJENJIVO Ston Dubrovačko-neretvanska 2017 626,37 HRK
522655 NIJE PRIMJENJIVO Goričan Međimurska 2017 1.009,86 HRK
522704 MARKOVIĆ DINO Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska 2017 5.258,56 HRK
524191 NIJE PRIMJENJIVO Nuštar Vukovarsko-srijemska 2017 2.283,73 HRK
524217 NIJE PRIMJENJIVO Petrijanec Varaždinska 2017 128,78 HRK
524235 MRŠIĆ DRAGAN Benkovac Zadarska 2017 6.664,65 HRK
524545 NIJE PRIMJENJIVO Bakar Primorsko-goranska 2017 98,99 HRK
524709 NIJE PRIMJENJIVO Vrgorac Splitsko-dalmatinska 2017 729,12 HRK
524829 NIJE PRIMJENJIVO Daruvar Bjelovarsko-bilogorska 2017 48,28 HRK
524862 JAKAS JAKOV Jelsa Splitsko-dalmatinska 2017 9.442,48 HRK
525104 NIJE PRIMJENJIVO Zabok Krapinsko-zagorska 2017 17,37 HRK
525128 NIJE PRIMJENJIVO Donji Andrijevci Brodsko-posavska 2017 321,64 HRK
525178 NIJE PRIMJENJIVO Feričanci Osječko-baranjska 2017 635,76 HRK
525247 NIJE PRIMJENJIVO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 1.781,46 HRK
525295 NIJE PRIMJENJIVO Hvar Splitsko-dalmatinska 2017 1.251,16 HRK
525303 NIJE PRIMJENJIVO Dekanovec Međimurska 2017 326,14 HRK
525906 NIJE PRIMJENJIVO Čabar Primorsko-goranska 2017 31,28 HRK
526356 NIJE PRIMJENJIVO Zlatar-Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 158,41 HRK
526432 NIJE PRIMJENJIVO Krapina Krapinsko-zagorska 2017 25,50 HRK
526524 NIJE PRIMJENJIVO Donja Stubica Krapinsko-zagorska 2017 58,60 HRK
526774 NIJE PRIMJENJIVO Radoboj Krapinsko-zagorska 2017 14,23 HRK
526952 NIJE PRIMJENJIVO Maruševec Varaždinska 2017 220,05 HRK
527353 NIJE PRIMJENJIVO Krapina Krapinsko-zagorska 2017 4.590,94 HRK
Ukupno rezultata 107298