Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
520488 SEVER PETAR Velika Gorica Zagrebačka 2017 25.934,41 HRK
520639 EVERLE JOSIP Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 17.709,33 HRK
520714 ŽAJA MARIJA Marina Splitsko-dalmatinska 2017 15.330,52 HRK
520731 NIJE PRIMJENJIVO Sinj Splitsko-dalmatinska 2017 4.000,00 HRK
521356 NEGULIĆ IVAN Pag Zadarska 2017 9.871,31 HRK
513742 NIJE PRIMJENJIVO Čaglin Požeško-slavonska 2017 4.950,86 HRK
513758 PATEK KSENIJA Pakrac Požeško-slavonska 2017 9.184,75 HRK
513843 NIJE PRIMJENJIVO Donja Voća Varaždinska 2017 2.795,05 HRK
513917 HEGEDUŠ MARIO Donji Kraljevec Međimurska 2017 21.235,24 HRK
513945 NIJE PRIMJENJIVO Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 3.986,85 HRK
514061 ČAČIĆ OMER Benkovac Zadarska 2017 8.087,87 HRK
514062 MIKULIĆ VLADO Trnovec Bartolovečki Varaždinska 2017 7.738,61 HRK
514084 VUKOJEVIĆ NADICA Zagreb Grad Zagreb 2017 7.231,81 HRK
514129 NIJE PRIMJENJIVO Vukovar Vukovarsko-srijemska 2017 2.258,48 HRK
514134 HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO Zagreb Grad Zagreb 2017 16.950,00 HRK
514238 NIJE PRIMJENJIVO Lipik Požeško-slavonska 2017 3.935,74 HRK
514244 MATEJ STAŽIĆ Trnava Osječko-baranjska 2017 96.859,71 HRK
514245 KLJAJIĆ STIPO Jakšić Požeško-slavonska 2017 5.284,27 HRK
514343 NIJE PRIMJENJIVO Gola Koprivničko-križevačka 2017 4.538,18 HRK
514345 BARIŠIĆ ŽELJKO Nova Gradiška Brodsko-posavska 2017 7.054,79 HRK
514368 BOJNIČIĆ BISERKA Zagreb Grad Zagreb 2017 14.818,00 HRK
514529 MARIČIĆ DARIJE Zagreb Grad Zagreb 2017 7.105,46 HRK
514586 SYRMIA J.D.O.O. Vukovar Vukovarsko-srijemska 2017 6.803,73 HRK
Ukupno rezultata 107298