Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
2282 MARKOVIĆ JOSIP Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 5.920,15 HRK
2283 CAVRIĆ BRANKO Pokupsko Zagrebačka 2017 8.447,49 HRK
2284 KONDRES RADOJKA Križ Zagrebačka 2017 46.252,76 HRK
2287 ERCEGOVIĆ IVAN Rogoznica Šibensko-kninska 2017 5.026,97 HRK
2288 BRHANIĆ IVAN Velika Gorica Zagrebačka 2017 10.941,38 HRK
2289 PETRAČ ŽELJKO Križ Zagrebačka 2017 9.131,93 HRK
2290 MIJALIĆ SVETIN Rogoznica Šibensko-kninska 2017 5.276,46 HRK
2291 UZELAC ALEKSANDAR Đakovo Osječko-baranjska 2017 92.873,95 HRK
2292 BARIĆ KARLO Marijanci Osječko-baranjska 2017 9.817,95 HRK
2293 JARMEK IVAN Ribnik Karlovačka 2017 32.664,48 HRK
2294 LUKAR STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 20.138,86 HRK
2295 FRIČEK JOSIP Trnava Osječko-baranjska 2017 30.198,09 HRK
2296 NIJE PRIMJENJIVO Viljevo Osječko-baranjska 2017 3.628,98 HRK
2297 NAĐ FRANJO Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2017 6.366,23 HRK
2298 TVRDEIĆ IVAN Korčula Dubrovačko-neretvanska 2017 7.335,71 HRK
2300 IVANUŠ PAVAO Dubravica Zagrebačka 2017 15.448,41 HRK
2302 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 600,80 HRK
2303 NIJE PRIMJENJIVO Rovinj Istarska 2017 8,29 HRK
2305 BOŠNJAK ROKO Trnava Osječko-baranjska 2017 26.370,33 HRK
2306 FRANCUZEVIĆ ANĐELKA Ilok Vukovarsko-srijemska 2017 5.037,14 HRK
2307 NIJE PRIMJENJIVO Viljevo Osječko-baranjska 2017 750,00 HRK
2309 ŠIMUNIC MARA Đurđevac Koprivničko-križevačka 2017 15.840,58 HRK
2312 MIĆIĆ MATO Viljevo Osječko-baranjska 2017 12.311,25 HRK
2313 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 2.785,46 HRK
2314 KNEŽEVIĆ SLAVKO Koška Osječko-baranjska 2017 37.838,42 HRK
2315 DRLIĆ JOZO Viškovci Osječko-baranjska 2017 17.973,23 HRK
2317 ZDELAR MATO Viljevo Osječko-baranjska 2017 12.081,57 HRK
2318 ANDŽAKOVIĆ DARKO Koška Osječko-baranjska 2017 177.190,96 HRK
2319 NIJE PRIMJENJIVO Petrovsko Krapinsko-zagorska 2017 4.291,22 HRK
2320 TADIĆ MILENA Magadenovac Osječko-baranjska 2017 40.977,26 HRK
2325 IVIĆ IVAN Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2017 81.964,08 HRK
2326 ŠARIĆ DUŠAN Kistanje Šibensko-kninska 2017 8.460,01 HRK
2328 NIJE PRIMJENJIVO Našice Osječko-baranjska 2017 4.610,71 HRK
2329 VALEŠIĆ IVAN Cernik Brodsko-posavska 2017 10.081,69 HRK
2330 BUČANOVIĆ NEMET ŽELJKA Đakovo Osječko-baranjska 2017 52.280,14 HRK
2331 NIJE PRIMJENJIVO Marijanci Osječko-baranjska 2017 2.262,45 HRK
2333 NIJE PRIMJENJIVO Blato Dubrovačko-neretvanska 2017 2.847,59 HRK
2334 NIJE PRIMJENJIVO Sutivan Splitsko-dalmatinska 2017 4.186,02 HRK
2335 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2017 2.567,54 HRK
2336 NIJE PRIMJENJIVO Nerežišća Splitsko-dalmatinska 2017 3.441,52 HRK
2337 NIJE PRIMJENJIVO Rogoznica Šibensko-kninska 2017 4.653,96 HRK
2338 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2017 847,01 HRK
2339 KIRIGIN JURAJ Supetar Splitsko-dalmatinska 2017 10.595,54 HRK
2340 MATO ČAGALJ Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska 2017 16.177,17 HRK
2342 DOŠEN ŠTEFICA Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 14.935,59 HRK
2343 STANIĆ ŠTEFICA Križ Zagrebačka 2017 21.478,60 HRK
2344 ŠPOLJARIĆ BRACO Nova Gradiška Brodsko-posavska 2017 12.204,63 HRK
2346 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 2.582,81 HRK
2348 PETRIČEVIĆ IVAN Križ Zagrebačka 2017 15.029,78 HRK
2349 VANJEVAC TOMISLAV Drenje Osječko-baranjska 2017 39.495,41 HRK
2350 SPORIŠ DUBRAVKO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 47.653,96 HRK
2353 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.150,42 HRK
2354 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.458,04 HRK
2355 ŠORE JAKŠA Supetar Splitsko-dalmatinska 2017 23.064,82 HRK
2356 IVANOVIĆ MATE Sutivan Splitsko-dalmatinska 2017 5.782,06 HRK
2358 LEŠKOVIĆ JOSIP Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 7.626,43 HRK
2359 PENDELIĆ JOSIP Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 21.161,03 HRK
2360 VAJT MAJA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 9.769,35 HRK
2361 ŠOŠ BRANKO Križ Zagrebačka 2017 7.291,17 HRK
2363 RAJKOVIĆ NENAD Levanjska Varoš Osječko-baranjska 2017 234.672,88 HRK
2367 ANDRUZA STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 23.098,28 HRK
2369 BORIČIĆ IVICA Cerna Vukovarsko-srijemska 2017 124.675,97 HRK
2370 SEMIALJAC FABIJAN Koška Osječko-baranjska 2017 165.960,61 HRK
2371 NIJE PRIMJENJIVO Petrovsko Krapinsko-zagorska 2017 3.636,12 HRK
2372 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 890,51 HRK
2373 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.502,75 HRK
2374 PAVLIĆ ZVONKO Križ Zagrebačka 2017 23.060,10 HRK
2375 ŠOKČEVIĆ BRANKO Gunja Vukovarsko-srijemska 2017 108.684,34 HRK
2376 PATAJAC IGOR Donja Motičina Osječko-baranjska 2017 15.411,59 HRK
2379 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 3.528,04 HRK
2380 MILJEVIĆ DENIS Osijek Osječko-baranjska 2017 12.230,38 HRK
2381 NOVOSEL IVAN Križ Zagrebačka 2017 12.991,95 HRK
2382 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 2.821,84 HRK
2383 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 2.518,54 HRK
2386 MUREK JOSIP Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.357,81 HRK
2388 BALTIĆ NADA Križ Zagrebačka 2017 11.705,78 HRK
2389 RELIĆ MILKA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 7.179,67 HRK
2390 DOMITROVIĆ IVAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 11.565,11 HRK
2391 GRGIĆ MARINKO Lipik Požeško-slavonska 2017 17.083,85 HRK
2392 NIJE PRIMJENJIVO Križ Zagrebačka 2017 3.043,42 HRK
2393 PERIĆ VLADO Bizovac Osječko-baranjska 2017 40.208,09 HRK
2394 ŠIKLOŠIĆ IVAN Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 6.494,69 HRK
2395 RUŽEK STJEPAN Križ Zagrebačka 2017 5.585,16 HRK
2396 PETRUNIĆ JOSIP Jakšić Požeško-slavonska 2017 52.972,97 HRK
2397 KUCELJ DAMIR Križ Zagrebačka 2017 13.168,12 HRK
2398 NIJE PRIMJENJIVO Marijanci Osječko-baranjska 2017 3.372,65 HRK
2399 KURTOIĆ NEVENKA Hrašćina Krapinsko-zagorska 2017 14.451,74 HRK
2401 FRITZENSCHAFT VESNA Požega Požeško-slavonska 2017 9.889,55 HRK
2402 ROŠIN IVAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 38.269,76 HRK
2405 JURANOVIĆ IVO Kaptol Požeško-slavonska 2017 8.796,87 HRK
2407 PERKO STJEPAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 11.192,14 HRK
2411 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.091,23 HRK
2412 ĐENEŠ MILAN Kutjevo Požeško-slavonska 2017 13.181,76 HRK
2413 KALIĆ JAKOB Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 33.095,61 HRK
2414 LOCHERT DRAGICA Križ Zagrebačka 2017 15.004,24 HRK
2415 MIĆAN STJEPAN Đakovo Osječko-baranjska 2017 12.310,01 HRK
2416 NIJE PRIMJENJIVO Požega Požeško-slavonska 2017 3.777,36 HRK
2417 NIJE PRIMJENJIVO Križ Zagrebačka 2017 419,62 HRK
2418 NIJE PRIMJENJIVO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 768,00 HRK
2419 ŠINJOR IVANKA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 18.279,87 HRK
Ukupno rezultata 107298