Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
3508 BIRTIĆ ANITA Gorjani Osječko-baranjska 2017 16.236,96 HRK
3509 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2017 3.585,34 HRK
3514 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 3.189,85 HRK
3515 BALAĆ LJUBICA Ervenik Šibensko-kninska 2017 12.339,31 HRK
3518 HABIJANČIĆ DRAGUTIN Čazma Bjelovarsko-bilogorska 2017 8.578,99 HRK
3520 COTA ANITA Promina Šibensko-kninska 2017 9.706,05 HRK
3521 MRAVINAC RUŽICA Otočac Ličko-senjska 2017 8.884,63 HRK
3523 NIJE PRIMJENJIVO Primošten Šibensko-kninska 2017 3.650,78 HRK
3527 HAJDUKOVIĆ SOFIJA Brinje Ličko-senjska 2017 23.105,94 HRK
3528 NIJE PRIMJENJIVO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 13,79 HRK
3530 MLAĐEN SLOBODAN Ervenik Šibensko-kninska 2017 394.970,13 HRK
3534 RADAN SANDRA Feričanci Osječko-baranjska 2017 7.051,10 HRK
3536 BRLEK MLADEN Klanjec Krapinsko-zagorska 2017 7.437,02 HRK
3537 PREVIŠIĆ IVAN Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 7.584,08 HRK
3538 FELDES JOZO Drenje Osječko-baranjska 2017 35.697,22 HRK
3540 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 3.584,80 HRK
3542 AMIDŽIĆ JULKA Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 22.920,03 HRK
3543 DIZDAR MARICA Promina Šibensko-kninska 2017 11.965,40 HRK
3545 MALČIĆ MIRJANA Otočac Ličko-senjska 2017 11.034,96 HRK
3546 NIJE PRIMJENJIVO Promina Šibensko-kninska 2017 498,44 HRK
3547 DIČAK IVE Drniš Šibensko-kninska 2017 6.106,58 HRK
3548 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 2.851,68 HRK
3550 JUKICA MARKO Ružić Šibensko-kninska 2017 10.086,90 HRK
3551 MANDIĆ DANE Otočac Ličko-senjska 2017 8.514,66 HRK
3553 NIJE PRIMJENJIVO Pirovac Šibensko-kninska 2017 3.278,87 HRK
3554 DUJAKOVIĆ SIMO Biskupija Šibensko-kninska 2017 14.605,14 HRK
3555 KEDŽO JOSO Unešić Šibensko-kninska 2017 39.685,37 HRK
3556 GRGIĆ MLADEN Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 65.989,00 HRK
3557 BELEC DRAGUTIN Velika Gorica Zagrebačka 2017 36.408,18 HRK
3559 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 3.464,79 HRK
3561 JANKOVIĆ NENAD Velika Gorica Zagrebačka 2017 21.960,23 HRK
3562 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 3.617,49 HRK
3563 KVESTIĆ PETAR Ston Dubrovačko-neretvanska 2017 5.446,94 HRK
3564 KRETONIĆ IVICA Đakovo Osječko-baranjska 2017 8.608,54 HRK
3566 JOZIPOVIĆ BOŽIDAR Đakovo Osječko-baranjska 2017 5.251,08 HRK
3567 ŠKORIĆ MILE Koška Osječko-baranjska 2017 14.288,61 HRK
3568 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 2.926,24 HRK
3569 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.407,11 HRK
3570 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 3.287,17 HRK
3571 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.835,84 HRK
3572 KADIJA MIHOVIL Đelekovec Koprivničko-križevačka 2017 20.708,09 HRK
3573 NIJE PRIMJENJIVO Pirovac Šibensko-kninska 2017 379,48 HRK
3574 CINDRIĆ BOŽANA Staro Petrovo Selo Brodsko-posavska 2017 43.615,22 HRK
3575 MIHALJEVIĆ JOSIP Drenje Osječko-baranjska 2017 13.057,43 HRK
3578 KARASIĆ STJEPAN Križ Zagrebačka 2017 19.380,78 HRK
3583 PAVIŠIĆ STJEPAN Križevci Koprivničko-križevačka 2017 77.979,70 HRK
3584 ČOKIĆ STANKO Krnjak Karlovačka 2017 15.178,19 HRK
3585 PEIĆ ELVIRA Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 28.193,74 HRK
3587 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 4.015,71 HRK
3589 GABRIĆ STEVO Trnava Osječko-baranjska 2017 8.565,67 HRK
3591 KRIVOKUĆA JOVAN Karlovac Karlovačka 2017 42.636,60 HRK
3593 GOLIK KATICA Glina Sisačko-moslavačka 2017 18.669,01 HRK
3594 ŠPOLJAR ANA Pregrada Krapinsko-zagorska 2017 5.890,10 HRK
3595 GRGIĆ ŽELJKA Karlovac Karlovačka 2017 24.084,12 HRK
3596 FUČKAR DRAGO Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 91.240,58 HRK
3598 KOŽIĆ FRANJO Požega Požeško-slavonska 2017 29.159,47 HRK
3599 NIJE PRIMJENJIVO Velika Požeško-slavonska 2017 4.258,34 HRK
3600 KALINIĆ MIRKO Velika Požeško-slavonska 2017 7.440,28 HRK
3601 BARUŠIĆ MARIJA Drenje Osječko-baranjska 2017 33.361,26 HRK
3602 JUGOVIĆ STANISLAV Kutjevo Požeško-slavonska 2017 6.744,44 HRK
3603 ŠAMU ANTUN Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 66.046,89 HRK
3607 NIJE PRIMJENJIVO Tisno Šibensko-kninska 2017 2.911,23 HRK
3608 KOVAČ KATICA Križ Zagrebačka 2017 6.849,55 HRK
3612 HUĐIN STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 21.271,15 HRK
3614 LALIĆ ZLATKO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 21.019,74 HRK
3615 SANKOVIĆ MARICA Križ Zagrebačka 2017 14.371,02 HRK
3616 KOSAK DANICA Križ Zagrebačka 2017 8.918,09 HRK
3618 PUŠKARIĆ ELVIRA Križ Zagrebačka 2017 5.045,01 HRK
3619 OREŠČANIN DUŠAN Gvozd Sisačko-moslavačka 2017 60.620,45 HRK
3622 NIJE PRIMJENJIVO Jelsa Splitsko-dalmatinska 2017 604,77 HRK
3623 LONČARIĆ STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 6.213,00 HRK
3624 NIJE PRIMJENJIVO Jelsa Splitsko-dalmatinska 2017 2.831,20 HRK
3627 PAVIĆ MARIJA Skradin Šibensko-kninska 2017 13.623,54 HRK
3628 BLAGAJ JOSIP Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2017 68.407,14 HRK
3629 NIJE PRIMJENJIVO Našice Osječko-baranjska 2017 4.133,86 HRK
3631 BANIĆ STJEPAN Ernestinovo Osječko-baranjska 2017 7.651,35 HRK
3632 ŠURJAK LUKA Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 9.564,62 HRK
3635 MULI NADA Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2017 13.752,25 HRK
3636 NIJE PRIMJENJIVO Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 457,07 HRK
3640 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 3.760,22 HRK
3641 BRAKUS RADOJKA Vrhovine Ličko-senjska 2017 27.358,21 HRK
3645 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2017 4.516,15 HRK
3646 ŠEVELJ ANTUN Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 5.315,49 HRK
3647 BUČANOVIĆ MATO Gorjani Osječko-baranjska 2017 12.772,12 HRK
3648 PADOVIĆ GORDANA Berek Bjelovarsko-bilogorska 2017 6.313,74 HRK
3649 PELEŠ STEVAN Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2017 14.083,52 HRK
3652 BAČAK ŽELJKO Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska 2017 38.861,29 HRK
3653 BOGDANOVIĆ STEVAN Vrhovine Ličko-senjska 2017 77.012,98 HRK
3654 VUJAKLIJA BRANKO Sisak Sisačko-moslavačka 2017 12.058,62 HRK
3655 MATAZ DRAŽEN Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 31.875,54 HRK
3657 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2017 3.897,17 HRK
3658 BOGDANOVIĆ MILORAD Vrhovine Ličko-senjska 2017 61.402,99 HRK
3659 GRBIĆ BOŽO Vrhovine Ličko-senjska 2017 16.310,76 HRK
3660 ŽAKULA ĐURO Otočac Ličko-senjska 2017 6.911,96 HRK
3661 NIJE PRIMJENJIVO Pojezerje Dubrovačko-neretvanska 2017 3.961,90 HRK
3663 JURIŠIĆ ZDENKO Koška Osječko-baranjska 2017 35.626,13 HRK
3664 BORIĆ KATICA Brinje Ličko-senjska 2017 10.997,51 HRK
3666 PROVIĆ BRANKO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 45.482,57 HRK
3667 DUVANČIĆ MARKO Promina Šibensko-kninska 2017 40.136,73 HRK
3669 ALEKSIĆ ĐURO Otočac Ličko-senjska 2017 11.507,17 HRK
Ukupno rezultata 107298