Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
3670 SRŠEN MIŠKO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2017 30.202,62 HRK
3671 LEŽAIĆ MILAN Kistanje Šibensko-kninska 2017 8.019,96 HRK
3672 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 2.992,88 HRK
3673 ŽALAC MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 16.406,83 HRK
3674 GORUPEC ŽELJKO Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 18.488,92 HRK
3675 STOJANOVIĆ ROKO Drniš Šibensko-kninska 2017 9.164,12 HRK
3676 DUKMENIĆ KATICA Marijanci Osječko-baranjska 2017 32.478,58 HRK
3677 PODRUG NIKOLA Šibenik Šibensko-kninska 2017 5.277,86 HRK
3678 BIONDIĆ PERICA Otočac Ličko-senjska 2017 31.112,21 HRK
3680 BARBERIĆ MARIJA Đakovo Osječko-baranjska 2017 20.774,89 HRK
3685 VIDOVIĆ IVAN Ružić Šibensko-kninska 2017 6.122,71 HRK
3686 NIJE PRIMJENJIVO Našice Osječko-baranjska 2017 1.261,85 HRK
3687 RELJANOVIĆ FILIP Drniš Šibensko-kninska 2017 68.677,65 HRK
3688 LUKAČIĆ KATICA Gradec Zagrebačka 2017 17.773,00 HRK
3689 BANJANIN NEĐELJKO Otočac Ličko-senjska 2017 13.943,23 HRK
3691 ŽIVKOVIĆ DAMIR Strizivojna Osječko-baranjska 2017 7.337,07 HRK
3692 ZEČEVIĆ JELKA Stara Gradiška Brodsko-posavska 2017 10.310,17 HRK
3693 NIJE PRIMJENJIVO Ozalj Karlovačka 2017 2.992,54 HRK
3694 ČORKALO IVO Tisno Šibensko-kninska 2017 7.734,02 HRK
3695 BEGOVIĆ NIKOLA Otočac Ličko-senjska 2017 6.558,64 HRK
3697 NIJE PRIMJENJIVO Otočac Ličko-senjska 2017 2.269,38 HRK
3698 ŠAMBIĆ GLAVAČEVIĆ ANITA Đakovo Osječko-baranjska 2017 10.877,52 HRK
3699 MESIĆ ANKA Brinje Ličko-senjska 2017 13.732,63 HRK
3701 NIJE PRIMJENJIVO Ploče Dubrovačko-neretvanska 2017 2.497,09 HRK
3703 NIJE PRIMJENJIVO Otočac Ličko-senjska 2017 78,72 HRK
3704 BOLJFETIĆ SLAVICA Otočac Ličko-senjska 2017 10.740,44 HRK
3705 STANIŠIĆ FRANJO Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska 2017 37.822,30 HRK
3706 STJELJA SLAVKA Kistanje Šibensko-kninska 2017 22.437,23 HRK
3707 PERKOVIĆ ZVONKO Sisak Sisačko-moslavačka 2017 25.367,05 HRK
3708 TOMISLAV DRAŽENOVIĆ Otočac Ličko-senjska 2017 6.203,77 HRK
3711 BELČIĆ MARICA Martinska Ves Sisačko-moslavačka 2017 19.864,20 HRK
3712 BLEČIĆ NEVENKA Brinje Ličko-senjska 2017 12.967,11 HRK
3714 BLAŽEKOVIĆ TOMISLAV Sisak Sisačko-moslavačka 2017 7.670,47 HRK
3716 SVILOKOS BOSILJKA Sunja Sisačko-moslavačka 2017 19.462,95 HRK
3717 NOVAK MARIO Gornji Mihaljevec Međimurska 2017 24.574,95 HRK
3720 NIJE PRIMJENJIVO Senj Ličko-senjska 2017 1.116,48 HRK
3721 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2017 4.346,39 HRK
3723 TOMIČIĆ IVICA Oprisavci Brodsko-posavska 2017 27.613,97 HRK
3724 VALJETIĆ NADA Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2017 23.007,72 HRK
3729 GOLUB DRAGAN Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 18.387,50 HRK
3730 SAMARŽIJA MIRA Senj Ličko-senjska 2017 5.170,09 HRK
3731 NIJE PRIMJENJIVO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 2.241,07 HRK
3733 BUNJEVAC VJEKOSLAVA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 8.752,00 HRK
3735 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 4.305,42 HRK
3736 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 3.671,43 HRK
3740 ŠKRBAC MIRKO Viljevo Osječko-baranjska 2017 13.917,79 HRK
3741 PAVANIĆ VLADIMIR Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 14.739,04 HRK
3744 ŠTIMAC DANICA Križ Zagrebačka 2017 6.408,41 HRK
3745 MARTINEK DRAGICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 9.723,20 HRK
3746 TOMINAC MARKO Marijanci Osječko-baranjska 2017 14.596,99 HRK
3748 ZORKO IVAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 7.312,96 HRK
3749 BOŽANIĆ NADA Brinje Ličko-senjska 2017 19.474,76 HRK
3751 BIONDIĆ BOŽO Senj Ličko-senjska 2017 19.147,46 HRK
3754 KATALINIĆ JURAJ Senj Ličko-senjska 2017 27.123,83 HRK
3755 BRKIĆ MATIJA Bizovac Osječko-baranjska 2017 5.785,53 HRK
3757 BOGDANOVIĆ STEVAN Vrhovine Ličko-senjska 2017 21.639,61 HRK
3759 GLAVINIĆ ANTE Split Splitsko-dalmatinska 2017 18.875,46 HRK
3760 ŠOJAT JOSIP Senj Ličko-senjska 2017 8.303,49 HRK
3761 POSAVAC MIROSLAV Podravska Moslavina Osječko-baranjska 2017 13.378,50 HRK
3762 BOBIĆ BOŠKO Otočac Ličko-senjska 2017 9.481,88 HRK
3763 MIRKOVIĆ MILOŠ Krnjak Karlovačka 2017 31.381,69 HRK
3764 PRPIĆ MILAN Senj Ličko-senjska 2017 7.419,17 HRK
3768 ŽUBRINIĆ RUŽA Otočac Ličko-senjska 2017 14.331,50 HRK
3770 BALTIĆ BORISLAV Viljevo Osječko-baranjska 2017 28.957,88 HRK
3771 NIJE PRIMJENJIVO Senj Ličko-senjska 2017 2.181,16 HRK
3772 BRAJKOVIĆ RUŽA Otočac Ličko-senjska 2017 6.423,53 HRK
3774 LUKAVEC MIROSLAV Čepin Osječko-baranjska 2017 167.716,07 HRK
3776 JERBIĆ ANA Otočac Ličko-senjska 2017 18.646,35 HRK
3777 BIONDIĆ DAVORKA Senj Ličko-senjska 2017 62.592,39 HRK
3778 BIŽANOVIĆ BOŽO Otočac Ličko-senjska 2017 28.970,97 HRK
3779 MALEŠIĆ MIROSLAV Karlovac Karlovačka 2017 119.508,91 HRK
3780 NEKIĆ MARIJA Senj Ličko-senjska 2017 43.881,58 HRK
3781 BANIĆ MANDA Otočac Ličko-senjska 2017 27.262,01 HRK
3784 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 3.517,19 HRK
3786 NEKIĆ ANA Senj Ličko-senjska 2017 13.608,84 HRK
3787 ŽEGER KATA Karlovac Karlovačka 2017 20.825,55 HRK
3788 NIJE PRIMJENJIVO Brinje Ličko-senjska 2017 750,00 HRK
3790 FRANIĆ BOŠKO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 29.375,22 HRK
3794 NEKIĆ DRAGO Senj Ličko-senjska 2017 20.992,22 HRK
3797 NIJE PRIMJENJIVO Otočac Ličko-senjska 2017 750,00 HRK
3799 BOBINAC TOMISLAV Otočac Ličko-senjska 2017 17.085,24 HRK
3800 RUBČIĆ MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 10.475,90 HRK
3801 BRUJIĆ MILORAD Vrhovine Ličko-senjska 2017 10.287,17 HRK
3803 BRAJKOVIĆ ŠTEFICA Otočac Ličko-senjska 2017 15.619,05 HRK
3804 JURIČIĆ JURAJ Josipdol Karlovačka 2017 20.736,87 HRK
3806 VIŠNJIĆ JOSIP Šibenik Šibensko-kninska 2017 5.244,26 HRK
3808 FUŠTIN PAŠKO Primošten Šibensko-kninska 2017 9.906,58 HRK
3810 NIJE PRIMJENJIVO Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska 2017 3.281,22 HRK
3812 ČOBANOV ANTONIJA Primošten Šibensko-kninska 2017 8.847,78 HRK
3813 BRATALJENOVIĆ ZDENKO Đakovo Osječko-baranjska 2017 79.381,73 HRK
3815 STRIŠKOVIĆ JOSIP Marijanci Osječko-baranjska 2017 224.812,91 HRK
3816 MILJENOVIĆ MILAN Vojnić Karlovačka 2017 16.124,87 HRK
3818 SUČEVIĆ ĐURO Vojnić Karlovačka 2017 28.315,39 HRK
3819 TIBAN STJEPAN Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 18.290,77 HRK
3820 BOŽIĆ MIRKO Krnjak Karlovačka 2017 145.914,17 HRK
3821 NIJE PRIMJENJIVO Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 1.991,35 HRK
3822 RIBAR IVAN Karlovac Karlovačka 2017 26.328,94 HRK
3823 JOHA MATIJA Karlovac Karlovačka 2017 11.260,21 HRK
3824 NIJE PRIMJENJIVO Stari Grad Splitsko-dalmatinska 2017 3.484,62 HRK
3825 GLAMOČLIJA NEĐELJKO Krnjak Karlovačka 2017 64.511,52 HRK
Ukupno rezultata 107298