Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
4667 SLONKA BARICA Karlovac Karlovačka 2017 207.193,83 HRK
4669 NIJE PRIMJENJIVO Primošten Šibensko-kninska 2017 3.098,42 HRK
4670 NEJAK MARICA Karlovac Karlovačka 2017 49.656,68 HRK
4673 LALIĆ RADE Skradin Šibensko-kninska 2017 5.224,67 HRK
4674 JANJATOVIĆ ĐURO Otočac Ličko-senjska 2017 28.279,87 HRK
4675 PAVELIĆ KATA Otočac Ličko-senjska 2017 33.032,35 HRK
4676 BIĆANIĆ JOSO Brinje Ličko-senjska 2017 24.260,55 HRK
4677 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 2.126,24 HRK
4678 ALEKSIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 35.757,02 HRK
4679 FAJDETIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 17.445,59 HRK
4680 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 4.672,66 HRK
4681 VUGRINEC BRANIMIR Orle Zagrebačka 2017 5.775,44 HRK
4682 NIJE PRIMJENJIVO Primošten Šibensko-kninska 2017 4.587,31 HRK
4684 DRAGIJA IVAN Dubrava Zagrebačka 2017 30.737,32 HRK
4685 CVITKOVIĆ IVANJA Otočac Ličko-senjska 2017 17.885,43 HRK
4686 SMOLČIĆ MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 30.222,19 HRK
4687 NIJE PRIMJENJIVO Rogoznica Šibensko-kninska 2017 3.892,16 HRK
4688 FARKAŠ ANA Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2017 33.916,09 HRK
4690 STANEŠIĆ MATO Pokupsko Zagrebačka 2017 11.651,83 HRK
4691 OREŠKOVIĆ JOSIP Otočac Ličko-senjska 2017 19.487,48 HRK
4692 RAKELA JERKO Milna Splitsko-dalmatinska 2017 7.721,44 HRK
4693 MANDIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 19.160,33 HRK
4694 LJUBOBRATOVIĆ MILKA Otočac Ličko-senjska 2017 14.670,77 HRK
4695 GVEROVIĆ ETA Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska 2017 7.800,67 HRK
4697 VIDAKOVIĆ STJEPAN Otočac Ličko-senjska 2017 5.044,63 HRK
4698 SABOLSKI IVICA Đakovo Osječko-baranjska 2017 34.903,13 HRK
4700 MEDARIĆ GORDANA Brinje Ličko-senjska 2017 23.821,91 HRK
4701 BOBIĆ STEVAN Otočac Ličko-senjska 2017 97.201,35 HRK
4703 OSTOVIĆ ZVONKO Otočac Ličko-senjska 2017 16.944,60 HRK
4704 TOTIĆ LJERKA Farkaševac Zagrebačka 2017 5.999,26 HRK
4705 DRAGIČEVIĆ VINKA Supetar Splitsko-dalmatinska 2017 15.604,37 HRK
4706 NIJE PRIMJENJIVO Sutivan Splitsko-dalmatinska 2017 3.224,27 HRK
4708 DUBRAVEC IVAN Vrbovec Zagrebačka 2017 36.935,44 HRK
4710 ĆALETA IVICA Bilice Šibensko-kninska 2017 13.412,20 HRK
4712 JENDRIŠ IVAN Rakovec Zagrebačka 2017 7.718,95 HRK
4714 HOSNI KATA Gradec Zagrebačka 2017 8.432,82 HRK
4716 ZAGORAC NADA Kravarsko Zagrebačka 2017 23.434,71 HRK
4717 VACLAVEK SLAVKO Daruvar Bjelovarsko-bilogorska 2017 20.535,24 HRK
4718 MLADINIĆ ANTUN Pučišća Splitsko-dalmatinska 2017 11.136,27 HRK
4719 NIJE PRIMJENJIVO Sutivan Splitsko-dalmatinska 2017 10,93 HRK
4720 IVANOVIĆ PAVAO Sutivan Splitsko-dalmatinska 2017 23.514,98 HRK
4721 RAKELA ANTE Milna Splitsko-dalmatinska 2017 11.649,32 HRK
4722 NIJE PRIMJENJIVO Supetar Splitsko-dalmatinska 2017 3.029,22 HRK
4723 FRANULIĆ MARKO Supetar Splitsko-dalmatinska 2017 8.534,32 HRK
4724 MATIJAŠ IVAN Split Splitsko-dalmatinska 2017 5.277,81 HRK
4726 NIKŠIĆ DAMIR Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2017 62.859,24 HRK
4728 VINCETIĆ STJEPAN Vrbovec Zagrebačka 2017 8.752,23 HRK
4730 DRAŠKIĆ EUGEN Ivankovo Vukovarsko-srijemska 2017 140.865,52 HRK
4731 CVITKOVIĆ IVAN Otočac Ličko-senjska 2017 24.686,66 HRK
4732 LOHNICKI MIRJANA Gradec Zagrebačka 2017 8.082,08 HRK
4733 DELIĆ MARA Vrhovine Ličko-senjska 2017 35.218,48 HRK
4734 BAŠTEK MARIJAN Vrbovec Zagrebačka 2017 17.889,74 HRK
4735 TRTICA MIRJANA Vrhovine Ličko-senjska 2017 30.248,37 HRK
4736 ZAREP IVAN Preseka Zagrebačka 2017 10.410,73 HRK
4738 MAJETIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 33.754,65 HRK
4739 MATAKOVIĆ SLAVKO Vrbovec Zagrebačka 2017 11.584,39 HRK
4741 PANKRETIĆ ZLATA Vrbovec Zagrebačka 2017 10.251,90 HRK
4742 NIJE PRIMJENJIVO Vrbovec Zagrebačka 2017 4.047,95 HRK
4744 HRŠAK MILKICA Vrbovec Zagrebačka 2017 9.667,93 HRK
4745 NIJE PRIMJENJIVO Preseka Zagrebačka 2017 24,28 HRK
4746 NIJE PRIMJENJIVO Gradec Zagrebačka 2017 4.647,85 HRK
4748 KOBELŠČAK VLADO Gradec Zagrebačka 2017 16.578,77 HRK
4751 BRAKUS STEVAN Vrhovine Ličko-senjska 2017 19.657,77 HRK
4752 KOMAR MILKA Vrbovec Zagrebačka 2017 6.496,11 HRK
4755 MANDIĆ ALEKSANDAR Otočac Ličko-senjska 2017 15.817,84 HRK
4758 NIJE PRIMJENJIVO Senj Ličko-senjska 2017 611,58 HRK
4759 MARKOVIĆ ANKICA Otočac Ličko-senjska 2017 7.742,68 HRK
4760 BIONDIĆ JOSIP Senj Ličko-senjska 2017 48.371,76 HRK
4763 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2017 398,44 HRK
4765 KATALINIĆ MARICA Senj Ličko-senjska 2017 9.584,16 HRK
4766 NIJE PRIMJENJIVO Šolta Splitsko-dalmatinska 2017 3.095,71 HRK
4767 JURŠETIĆ MILAN Vrbovec Zagrebačka 2017 21.276,92 HRK
4768 MAJETIĆ MIJO Otočac Ličko-senjska 2017 11.577,78 HRK
4770 NIJE PRIMJENJIVO Šolta Splitsko-dalmatinska 2017 832,18 HRK
4772 TARANDEK IVAN Vrbovec Zagrebačka 2017 9.570,66 HRK
4773 OREŠKOVIĆ MILE Otočac Ličko-senjska 2017 11.345,92 HRK
4776 FIKET DAMIR Vrbovec Zagrebačka 2017 37.815,83 HRK
4777 BORIĆ ZORA Brinje Ličko-senjska 2017 6.199,99 HRK
4778 MESIĆ BRANKA Brinje Ličko-senjska 2017 27.681,60 HRK
4785 MALČIĆ DANICA Otočac Ličko-senjska 2017 8.662,77 HRK
4786 KOZULIĆ ŽELJKO Dubrava Zagrebačka 2017 42.436,15 HRK
4788 KATALENIĆ IVAN Rakovec Zagrebačka 2017 5.392,80 HRK
4791 ALEKSIĆ ĐURO Otočac Ličko-senjska 2017 12.252,22 HRK
4793 NIKŠIĆ MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 26.020,30 HRK
4794 BASTAŠIĆ JOVAN Rakovec Zagrebačka 2017 28.983,89 HRK
4797 NEKIĆ MARKO Senj Ličko-senjska 2017 7.545,99 HRK
4798 NIJE PRIMJENJIVO Otočac Ličko-senjska 2017 4.013,13 HRK
4800 BIONDIĆ JOSO Senj Ličko-senjska 2017 19.664,55 HRK
4802 KRMPOTIĆ KRUNOSLAV Senj Ličko-senjska 2017 5.289,10 HRK
4804 KRMPOTIĆ IVAN Senj Ličko-senjska 2017 9.601,07 HRK
4805 SKUPNJAK STJEPAN Vrbovec Zagrebačka 2017 19.845,37 HRK
4806 BIONDIĆ JULA Senj Ličko-senjska 2017 16.455,25 HRK
4807 ŠAMIĆ NEBOJŠA Dubrava Zagrebačka 2017 108.550,87 HRK
4810 FIOLIĆ VLADIMIR Dubrava Zagrebačka 2017 66.442,96 HRK
4811 VRZIĆ VLADIMIR Senj Ličko-senjska 2017 9.566,85 HRK
4812 PAŽUR SNJEŽANA Vrbovec Zagrebačka 2017 24.059,36 HRK
4815 NIJE PRIMJENJIVO Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska 2017 3.157,57 HRK
4818 PERIŠA JOSO Skradin Šibensko-kninska 2017 7.139,47 HRK
4820 SVEČNJAK KATICA Vrbovec Zagrebačka 2017 5.993,57 HRK
4822 NIJE PRIMJENJIVO Brdovec Zagrebačka 2017 3.260,25 HRK
Ukupno rezultata 107298