Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
5615 MILOŠČIĆ STJEPAN Orle Zagrebačka 2017 5.534,46 HRK
5616 NIJE PRIMJENJIVO Kistanje Šibensko-kninska 2017 3.334,25 HRK
5617 SLADAKOVIĆ RADOMIR Kistanje Šibensko-kninska 2017 13.371,71 HRK
5619 DORODA IVAN Dugo Selo Zagrebačka 2017 6.977,92 HRK
5620 STIJELJA BISERKA Kistanje Šibensko-kninska 2017 26.299,26 HRK
5623 BANOVIĆ DARINKA Otočac Ličko-senjska 2017 47.309,78 HRK
5624 HERGER BORIS Samobor Zagrebačka 2017 7.746,29 HRK
5625 RAŠLIĆ MANDICA Otočac Ličko-senjska 2017 13.394,11 HRK
5626 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 2.603,81 HRK
5627 ŠIMUNIĆ ZDRAVKO Otočac Ličko-senjska 2017 52.668,11 HRK
5628 KRAJNOVIĆ IVO Semeljci Osječko-baranjska 2017 109.781,50 HRK
5629 CVETKOVIĆ MLADEN Zaprešić Zagrebačka 2017 12.117,16 HRK
5631 ŠANDOR STJEPAN Pokupsko Zagrebačka 2017 15.791,63 HRK
5632 CIGIĆ GROZDAN Drniš Šibensko-kninska 2017 280.986,15 HRK
5633 SKENDŽIĆ GOJKO Otočac Ličko-senjska 2017 11.105,49 HRK
5634 MARTINEK JOSIP Rugvica Zagrebačka 2017 7.013,24 HRK
5635 MARKOVIĆ ANKA Otočac Ličko-senjska 2017 34.369,97 HRK
5636 NAĐ ĐURO Semeljci Osječko-baranjska 2017 23.884,16 HRK
5639 NIJE PRIMJENJIVO Ervenik Šibensko-kninska 2017 4.793,60 HRK
5641 CVITKOVIĆ DRAGICA Otočac Ličko-senjska 2017 8.238,32 HRK
5643 HRDAN DARKO Rugvica Zagrebačka 2017 17.340,81 HRK
5645 VIDAKOVIĆ BORISLAV Levanjska Varoš Osječko-baranjska 2017 14.408,80 HRK
5646 LEVAR PETAR Brinje Ličko-senjska 2017 9.331,53 HRK
5647 ŠIMUNEC ĐURO Rugvica Zagrebačka 2017 22.753,41 HRK
5648 NIJE PRIMJENJIVO Brckovljani Zagrebačka 2017 3.223,23 HRK
5649 ROMANIĆ SAVA Ervenik Šibensko-kninska 2017 17.137,46 HRK
5650 REBIĆ KATA Viškovci Osječko-baranjska 2017 18.876,71 HRK
5651 STJELJA JOVO Kistanje Šibensko-kninska 2017 21.012,28 HRK
5652 NIJE PRIMJENJIVO Brckovljani Zagrebačka 2017 994,60 HRK
5654 TRAŽIVUK NIKOLA Kistanje Šibensko-kninska 2017 13.273,57 HRK
5656 ZANOŠKI MARKO Tuhelj Krapinsko-zagorska 2017 38.459,67 HRK
5657 OGRIZOVIĆ MLADEN Otočac Ličko-senjska 2017 123.191,18 HRK
5659 MALIŠ IVAN Vrbovec Zagrebačka 2017 7.300,53 HRK
5660 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 4.320,36 HRK
5662 AMANOVIĆ LAZO Biskupija Šibensko-kninska 2017 11.327,48 HRK
5663 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 4.583,49 HRK
5666 NIJE PRIMJENJIVO Kistanje Šibensko-kninska 2017 3.183,92 HRK
5668 VUKOVIĆ MIJO Đakovo Osječko-baranjska 2017 12.364,65 HRK
5669 NIJE PRIMJENJIVO Dugo Selo Zagrebačka 2017 4.379,71 HRK
5670 DUGAC MILAN Vrbovec Zagrebačka 2017 25.506,20 HRK
5672 JUG ĐURO Rugvica Zagrebačka 2017 6.040,85 HRK
5674 DJAK BOŽO Knin Šibensko-kninska 2017 68.011,07 HRK
5676 KIRIN IVAN Rugvica Zagrebačka 2017 9.605,47 HRK
5677 NIJE PRIMJENJIVO Kaptol Požeško-slavonska 2017 2.301,37 HRK
5678 RUNJAVEC NADA Dubrava Zagrebačka 2017 15.507,37 HRK
5679 BAKRAN PETAR Vrbovec Zagrebačka 2017 15.743,53 HRK
5680 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 1.331,14 HRK
5681 PUHARIĆ DRAGAN Jakšić Požeško-slavonska 2017 9.866,11 HRK
5682 RADMILOVIĆ DRAŽEN Gradec Zagrebačka 2017 18.015,58 HRK
5690 ŽUŽIĆ NIKOLA Samobor Zagrebačka 2017 5.827,24 HRK
5691 OKANOVIĆ MIROSLAV Dubrava Zagrebačka 2017 46.203,57 HRK
5692 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 4.880,80 HRK
5694 STANIĆ STJEPAN Samobor Zagrebačka 2017 6.456,84 HRK
5695 MLINARIĆ BOŽA Vrbovec Zagrebačka 2017 22.003,97 HRK
5697 NIJE PRIMJENJIVO Sunja Sisačko-moslavačka 2017 68,27 HRK
5698 MIKŠIK ĐURO Pleternica Požeško-slavonska 2017 9.823,30 HRK
5701 KOMARIĆ MATO Čaglin Požeško-slavonska 2017 31.169,04 HRK
5702 ŠAFRANKO ALOJZ Đurmanec Krapinsko-zagorska 2017 6.661,72 HRK
5703 ŠTURLIĆ STJEPAN Vrbovec Zagrebačka 2017 9.297,83 HRK
5704 DOROSULIĆ JAKOV Sunja Sisačko-moslavačka 2017 17.450,82 HRK
5708 KOS IVANČICA Preseka Zagrebačka 2017 7.545,39 HRK
5709 CAR IVAN Sunja Sisačko-moslavačka 2017 21.399,66 HRK
5710 KRKOVIĆ LUKA Sisak Sisačko-moslavačka 2017 11.627,62 HRK
5712 ŠANJUG VJEKOSLAV Petrovsko Krapinsko-zagorska 2017 5.761,96 HRK
5713 BLAŽEKOVIĆ NENAD Sisak Sisačko-moslavačka 2017 12.261,36 HRK
5714 ŠIMIĆ IVICA Viškovci Osječko-baranjska 2017 30.285,07 HRK
5716 SPORIŠ FRANCISKA Kumrovec Krapinsko-zagorska 2017 14.132,71 HRK
5717 REBIĆ DANICA Sisak Sisačko-moslavačka 2017 13.224,58 HRK
5718 REZO SLAĐANA Kutjevo Požeško-slavonska 2017 212.140,43 HRK
5721 ŠIŠKO IVICA Martinska Ves Sisačko-moslavačka 2017 14.763,24 HRK
5722 HORVATIN ŠTEFICA Klanjec Krapinsko-zagorska 2017 8.088,68 HRK
5723 NIJE PRIMJENJIVO Trogir Splitsko-dalmatinska 2017 545,54 HRK
5724 BUGARIN MARIO Rugvica Zagrebačka 2017 9.609,76 HRK
5725 JAVOR MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 11.987,58 HRK
5726 KLARIĆ STJEPAN Dugo Selo Zagrebačka 2017 21.449,09 HRK
5728 ŠPRAJC MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 13.952,17 HRK
5730 PAVLINIĆ CIGLENEČKI DRAGICA Tuhelj Krapinsko-zagorska 2017 42.314,32 HRK
5732 VOJKOVIĆ MIRKO Rugvica Zagrebačka 2017 7.811,05 HRK
5733 MATASIĆ MATE Otočac Ličko-senjska 2017 25.308,64 HRK
5734 DROBNJAK NEDJELJKO Rugvica Zagrebačka 2017 11.057,16 HRK
5736 CVITKOVIĆ STJEPAN Otočac Ličko-senjska 2017 14.985,96 HRK
5737 NIJE PRIMJENJIVO Zagorska Sela Krapinsko-zagorska 2017 3.999,47 HRK
5738 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.086,59 HRK
5740 BALOG RUŽICA Dugo Selo Zagrebačka 2017 14.273,94 HRK
5741 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.095,56 HRK
5743 PLAVIĆ DANICA Dugo Selo Zagrebačka 2017 18.619,06 HRK
5744 LUKIĆ TIHOMIR Đakovo Osječko-baranjska 2017 49.400,34 HRK
5745 PAJTEK MARICA Dugo Selo Zagrebačka 2017 5.526,40 HRK
5746 PAVLOVIĆ DALIBOR Brinje Ličko-senjska 2017 8.917,41 HRK
5748 ŽAJA BLAŽ Marina Splitsko-dalmatinska 2017 31.180,70 HRK
5749 BIŽEC ZLATICA Rugvica Zagrebačka 2017 14.109,66 HRK
5750 BRAJKOVIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 14.590,33 HRK
5752 VUKOVIĆ MARKO Brinje Ličko-senjska 2017 9.592,10 HRK
5753 SVILAR JELENA Vrhovine Ličko-senjska 2017 15.412,62 HRK
5754 KRISTIĆ PETAR Pleternica Požeško-slavonska 2017 9.200,02 HRK
5755 ŠPOLJAREC DRAGICA Dugo Selo Zagrebačka 2017 12.781,83 HRK
5756 LUČIN NIKOLA Trogir Splitsko-dalmatinska 2017 5.956,00 HRK
5757 NIJE PRIMJENJIVO Marina Splitsko-dalmatinska 2017 11,38 HRK
5758 VRBANČIĆ MIJO Rugvica Zagrebačka 2017 9.227,22 HRK
5760 BUNJEVČEVIĆ STIPE Otočac Ličko-senjska 2017 32.011,80 HRK
Ukupno rezultata 107298