Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
5761 KONČAR NIKOLA Vrhovine Ličko-senjska 2017 30.703,93 HRK
5762 PURETIĆ DUBRAVKO Brckovljani Zagrebačka 2017 9.401,71 HRK
5763 NIJE PRIMJENJIVO Bilice Šibensko-kninska 2017 3.293,70 HRK
5764 KRPANIĆ MILKA Dugo Selo Zagrebačka 2017 13.900,44 HRK
5766 MESIĆ TOMO Brinje Ličko-senjska 2017 17.675,69 HRK
5768 MOVRIĆ DAVORKA Brinje Ličko-senjska 2017 53.693,67 HRK
5772 SEKULIĆ ANTUN Oriovac Brodsko-posavska 2017 449.247,24 HRK
5773 MESIĆ MILKA Brinje Ličko-senjska 2017 11.931,43 HRK
5774 PAVLOVIĆ MILAN Brinje Ličko-senjska 2017 15.278,25 HRK
5775 ŠAJKOVIĆ IVAN Sisak Sisačko-moslavačka 2017 26.018,20 HRK
5777 AKŠAMOVIĆ JOSIP Jakšić Požeško-slavonska 2017 28.351,57 HRK
5779 PIŠČENEC LJILJANA Brckovljani Zagrebačka 2017 26.037,21 HRK
5780 JURAŠIĆ ZORA Brinje Ličko-senjska 2017 13.131,36 HRK
5781 JURKOVIĆ JOSO Otočac Ličko-senjska 2017 60.310,10 HRK
5783 ABRAMOVIĆ STJEPAN Vrbovec Zagrebačka 2017 7.994,88 HRK
5784 MARINIĆ MIRA Otočac Ličko-senjska 2017 20.436,09 HRK
5785 ŠPRIŠIĆ JOSIP Martinska Ves Sisačko-moslavačka 2017 7.038,24 HRK
5786 SEVER DRAŽEN Rugvica Zagrebačka 2017 19.977,23 HRK
5787 ŠPORČIĆ KATICA Otočac Ličko-senjska 2017 5.964,27 HRK
5788 TARITAŠ JOSIP Brckovljani Zagrebačka 2017 8.205,54 HRK
5789 BUNČIĆ DANICA Krnjak Karlovačka 2017 16.475,34 HRK
5791 NIJE PRIMJENJIVO Dugo Selo Zagrebačka 2017 4.669,24 HRK
5792 PLEŠ JOSO Karlovac Karlovačka 2017 31.766,27 HRK
5793 KOLAK JOSIP Otočac Ličko-senjska 2017 17.510,71 HRK
5794 VUČINIĆ - SIPIĆ MILICA Vojnić Karlovačka 2017 45.649,19 HRK
5796 ŠPOLJAR BARICA Krašić Zagrebačka 2017 5.888,49 HRK
5797 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 2.403,68 HRK
5800 BUTORAC JOSO Dugo Selo Zagrebačka 2017 11.919,85 HRK
5802 SOLTAN DRAGICA Pisarovina Zagrebačka 2017 9.357,90 HRK
5805 BOŽAN ANTE Marina Splitsko-dalmatinska 2017 6.256,55 HRK
5807 LONČAR DRAGICA Vojnić Karlovačka 2017 12.380,33 HRK
5808 ĐURAK STJEPAN Dugo Selo Zagrebačka 2017 15.045,21 HRK
5810 KELEČIĆ MIHAEL Klinča Sela Zagrebačka 2017 5.319,59 HRK
5812 KUKIĆ SUZANA Gračišće Istarska 2017 230.358,74 HRK
5813 ŠPOLJARIĆ JOSIP Klinča Sela Zagrebačka 2017 8.398,88 HRK
5814 JURKOVIĆ IVAN Oriovac Brodsko-posavska 2017 21.845,48 HRK
5815 OREČIĆ IVAN Pisarovina Zagrebačka 2017 14.950,71 HRK
5817 TOMIČAK BRANKO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 9.428,16 HRK
5818 BRATANIĆ LUKA Klinča Sela Zagrebačka 2017 9.014,37 HRK
5820 FABIJANEC SLAVICA Pisarovina Zagrebačka 2017 7.623,50 HRK
5821 SALAJEC MARIJA Pisarovina Zagrebačka 2017 12.908,58 HRK
5822 GAĆEŠA RADE Vojnić Karlovačka 2017 11.920,82 HRK
5823 VIDALIN JOSIP Klinča Sela Zagrebačka 2017 17.711,64 HRK
5825 NIJE PRIMJENJIVO Primošten Šibensko-kninska 2017 411,17 HRK
5826 MATIJAŠIĆ MARIJA Karlovac Karlovačka 2017 29.432,62 HRK
5831 ZOUHAR ROBERT Dubrava Zagrebačka 2017 8.832,25 HRK
5832 SESVEČANEC SLAĐANA Vrbovec Zagrebačka 2017 10.972,71 HRK
5833 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 3.535,16 HRK
5835 KUŠTER DRAŽEN Farkaševac Zagrebačka 2017 22.361,63 HRK
5836 SANJKOVIĆ MLADEN Vrbovec Zagrebačka 2017 23.807,59 HRK
5837 FABIJANKOVIĆ MARICA Orle Zagrebačka 2017 11.206,49 HRK
5838 VRBAN ŠTEFICA Preseka Zagrebačka 2017 8.126,30 HRK
5839 KRALJIČEK NADA Vrbovec Zagrebačka 2017 6.042,71 HRK
5841 NIJE PRIMJENJIVO Seget Splitsko-dalmatinska 2017 536,19 HRK
5843 NIJE PRIMJENJIVO Krašić Zagrebačka 2017 3.005,95 HRK
5845 NIJE PRIMJENJIVO Krašić Zagrebačka 2017 3.825,31 HRK
5850 CETINA EDO Vodnjan Istarska 2017 5.946,33 HRK
5851 HORŽIĆ DRAGICA Orle Zagrebačka 2017 6.496,33 HRK
5852 ILIJEVSKI BARICA Velika Gorica Zagrebačka 2017 11.130,74 HRK
5853 KIRINČIĆ ANA Kravarsko Zagrebačka 2017 7.788,26 HRK
5854 SIPIĆ DUŠAN Vojnić Karlovačka 2017 14.662,25 HRK
5855 HORVATEK ANA Velika Gorica Zagrebačka 2017 5.266,28 HRK
5856 GRDENIĆ MILKA Velika Gorica Zagrebačka 2017 12.709,99 HRK
5862 MALEŠEVIĆ NIKOLA Vojnić Karlovačka 2017 13.178,58 HRK
5865 ČURJAK NADA Karlovac Karlovačka 2017 36.952,89 HRK
5868 NIJE PRIMJENJIVO Brinje Ličko-senjska 2017 112,61 HRK
5869 FILIPEC IVICA Preseka Zagrebačka 2017 10.552,76 HRK
5870 HUKLIN MARIJA Vrbovec Zagrebačka 2017 9.635,80 HRK
5871 VUKADINOVIĆ DRAGOMIR Brinje Ličko-senjska 2017 13.323,20 HRK
5875 BABIĆ ROBERT Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 16.435,45 HRK
5877 LJUBOBRATOVIĆ DANE Otočac Ličko-senjska 2017 5.117,99 HRK
5879 HLUPIĆ ZVONKO Pregrada Krapinsko-zagorska 2017 12.978,79 HRK
5882 NIJE PRIMJENJIVO Primošten Šibensko-kninska 2017 3.858,32 HRK
5884 ŽDERIĆ NIKOLA Pojezerje Dubrovačko-neretvanska 2017 9.756,27 HRK
5885 KRZNARIĆ ANKA Brinje Ličko-senjska 2017 6.045,07 HRK
5886 BORIĆ MARIO Brinje Ličko-senjska 2017 5.934,51 HRK
5887 BORIĆ NEVENKA Brinje Ličko-senjska 2017 6.693,73 HRK
5894 HORVAT IVAN Vrbovec Zagrebačka 2017 7.209,49 HRK
5899 BRAKUS MILEVA Vrhovine Ličko-senjska 2017 9.802,95 HRK
5901 KOSTANJEVIĆ BARBARA Kravarsko Zagrebačka 2017 8.042,62 HRK
5902 LEVATIĆ GORAN Farkaševac Zagrebačka 2017 6.097,42 HRK
5904 NIJE PRIMJENJIVO Vrbovec Zagrebačka 2017 2.676,04 HRK
5905 MATASIĆ JADRANKA Otočac Ličko-senjska 2017 13.919,49 HRK
5907 ŠAJNOVIĆ MIKO Pokupsko Zagrebačka 2017 10.043,88 HRK
5908 PAVLAK DANICA Klinča Sela Zagrebačka 2017 6.797,26 HRK
5909 SRDIĆ MARIJA Vrhovine Ličko-senjska 2017 8.525,35 HRK
5912 NIJE PRIMJENJIVO Gorjani Osječko-baranjska 2017 4.167,65 HRK
5913 ČORAK VLADIMIR Vrhovine Ličko-senjska 2017 10.628,88 HRK
5915 MARINČIĆ RATKO Biskupija Šibensko-kninska 2017 26.799,58 HRK
5918 BOBINAC MANDA Otočac Ličko-senjska 2017 11.174,34 HRK
5920 MARIĆ NIKOLA Otočac Ličko-senjska 2017 10.933,79 HRK
5921 VRAČEVIĆ TOMO Trnava Osječko-baranjska 2017 31.247,37 HRK
5924 NIJE PRIMJENJIVO Kravarsko Zagrebačka 2017 4.629,44 HRK
5926 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 2.428,03 HRK
5928 HRVOJIĆ MILAN Velika Gorica Zagrebačka 2017 13.926,89 HRK
5929 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 4.982,57 HRK
5930 SLUNJSKI ANKA Farkaševac Zagrebačka 2017 6.928,37 HRK
5931 GALOVIĆ MARICA Velika Gorica Zagrebačka 2017 23.651,73 HRK
5932 PONGRAČIĆ JOSIP Dubrava Zagrebačka 2017 7.100,95 HRK
5933 KOPSEJAK ĐURO Preseka Zagrebačka 2017 31.442,20 HRK
Ukupno rezultata 107298