Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
6084 MATASIĆ MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 10.363,88 HRK
6085 GODINIĆ MARIJA Kravarsko Zagrebačka 2017 23.553,55 HRK
6086 JAVOR MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 18.679,54 HRK
6087 PERKOVIĆ MANDA Brinje Ličko-senjska 2017 17.811,04 HRK
6089 NIJE PRIMJENJIVO Donja Voća Varaždinska 2017 2.713,18 HRK
6090 PUKLIN STANKO Zlatar Krapinsko-zagorska 2017 13.643,30 HRK
6091 NIJE PRIMJENJIVO Otočac Ličko-senjska 2017 4.423,03 HRK
6092 NIJE PRIMJENJIVO Marina Splitsko-dalmatinska 2017 16,34 HRK
6093 LASIĆ LJUBA Brinje Ličko-senjska 2017 9.848,07 HRK
6095 BUNIĆ DRAGUTIN Nuštar Vukovarsko-srijemska 2017 12.812,89 HRK
6096 JAMBRIŠAK DRAGUTIN Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2017 78.952,95 HRK
6097 KOLAR ANICA Rugvica Zagrebačka 2017 11.652,57 HRK
6099 REMENAR IVAN Rugvica Zagrebačka 2017 10.758,54 HRK
6102 REZEK BOŽIDAR Velika Gorica Zagrebačka 2017 22.972,81 HRK
6104 JAGATIĆ STJEPAN Rugvica Zagrebačka 2017 8.430,76 HRK
6106 PAVLOVIĆ DAVORKA Brinje Ličko-senjska 2017 17.212,65 HRK
6108 ŠIMUNOVIĆ IVANKA Otočac Ličko-senjska 2017 34.087,04 HRK
6110 JAKŠIĆ IVAN Rugvica Zagrebačka 2017 7.001,51 HRK
6111 RUKAVINA MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 21.708,35 HRK
6112 ŠILETIĆ STJEPAN Rugvica Zagrebačka 2017 5.763,02 HRK
6113 MUDROVČIĆ ŽELJKO Otočac Ličko-senjska 2017 22.831,08 HRK
6114 PRPIĆ ZVONKO Otočac Ličko-senjska 2017 14.514,23 HRK
6115 KRZNARIĆ STJEPAN Brinje Ličko-senjska 2017 10.834,59 HRK
6116 NIJE PRIMJENJIVO Marina Splitsko-dalmatinska 2017 4.431,71 HRK
6117 JANJATOVIĆ ANKA Otočac Ličko-senjska 2017 22.652,58 HRK
6118 HORVAT IVICA Antunovac Osječko-baranjska 2017 132.719,42 HRK
6121 NIJE PRIMJENJIVO Orle Zagrebačka 2017 4.365,37 HRK
6123 PAJTAK MILKA Velika Gorica Zagrebačka 2017 14.745,06 HRK
6124 HRANILOVIĆ DRAGUTIN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 9.294,30 HRK
6125 BLAŽI STJEPAN Vidovec Varaždinska 2017 30.166,39 HRK
6128 STOJANOVIĆ MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 18.269,40 HRK
6129 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 2.837,77 HRK
6130 PERNAR KATA Brinje Ličko-senjska 2017 8.001,40 HRK
6131 TOMASOVIĆ MIRJANA Pisarovina Zagrebačka 2017 15.083,30 HRK
6132 MESIĆ KATICA Brinje Ličko-senjska 2017 11.006,44 HRK
6133 SEKIZ ĐURO Otočac Ličko-senjska 2017 9.155,03 HRK
6135 RONČEVIĆ ANKICA Brinje Ličko-senjska 2017 21.144,39 HRK
6137 LOVREK VERONIKA Klanjec Krapinsko-zagorska 2017 14.540,49 HRK
6140 VRANIĆ MILE Brinje Ličko-senjska 2017 15.999,43 HRK
6141 PERNAR FERDINAND Brinje Ličko-senjska 2017 50.546,84 HRK
6142 GRADSKI VESNICA Klinča Sela Zagrebačka 2017 27.433,37 HRK
6143 BOLJEŠIĆ MILAN Brinje Ličko-senjska 2017 30.217,71 HRK
6144 LOVRE BOŽICA Pisarovina Zagrebačka 2017 10.651,52 HRK
6146 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 4.537,92 HRK
6147 NIJE PRIMJENJIVO Klinča Sela Zagrebačka 2017 4.425,81 HRK
6148 SLAVKO DUJMOVIĆ Otočac Ličko-senjska 2017 9.210,40 HRK
6149 VINCEK MIRKO Klinča Sela Zagrebačka 2017 16.927,72 HRK
6150 NIJE PRIMJENJIVO Sisak Sisačko-moslavačka 2017 4.552,18 HRK
6151 NIJE PRIMJENJIVO Vrhovine Ličko-senjska 2017 977,71 HRK
6152 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2017 1.955,42 HRK
6153 MESIĆ JADRANKA Brinje Ličko-senjska 2017 65.139,84 HRK
6154 DUBRAVČIĆ MILE Otočac Ličko-senjska 2017 51.801,09 HRK
6155 GLUMAC LJILJANA Otočac Ličko-senjska 2017 8.568,51 HRK
6156 LOVRIŠA BISERKA Velika Gorica Zagrebačka 2017 13.604,67 HRK
6158 MANJIČEK IVAN Orle Zagrebačka 2017 13.707,05 HRK
6163 FRANCETIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 72.355,36 HRK
6165 OGULINAC SLAVKO Sisak Sisačko-moslavačka 2017 36.000,31 HRK
6166 PETRAC IVAN Kravarsko Zagrebačka 2017 11.920,00 HRK
6167 PERLIĆ KATICA Brinje Ličko-senjska 2017 10.127,48 HRK
6168 PIRŠLJIN MANDA Otočac Ličko-senjska 2017 19.934,11 HRK
6170 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 3.227,94 HRK
6172 TOMIĆ DANIJEL Korčula Dubrovačko-neretvanska 2017 5.113,37 HRK
6174 JANJATOVIĆ DUŠAN Otočac Ličko-senjska 2017 32.353,25 HRK
6175 BORIĆ MILAN Brinje Ličko-senjska 2017 18.364,92 HRK
6177 PETRIČEK MIJO Orle Zagrebačka 2017 47.380,50 HRK
6178 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2017 1.278,29 HRK
6179 KRIŽANOVIĆ TOMISLAV Podcrkavlje Brodsko-posavska 2017 13.638,36 HRK
6180 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2017 1.886,44 HRK
6185 KRANJČEVIĆ DRAGAN Otočac Ličko-senjska 2017 29.481,31 HRK
6187 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2017 4.563,46 HRK
6189 SELETKOVIĆ JOSIP Donji Andrijevci Brodsko-posavska 2017 45.834,86 HRK
6190 BIĆANIĆ IVAN Brinje Ličko-senjska 2017 24.098,49 HRK
6191 MADJERIĆ MARIJA Orle Zagrebačka 2017 15.391,88 HRK
6192 BORIĆ NEVENKA Brinje Ličko-senjska 2017 8.104,43 HRK
6202 HRENČEVIĆ RENATO Orle Zagrebačka 2017 6.460,49 HRK
6204 GRŠETIĆ RENATA Velika Gorica Zagrebačka 2017 10.912,87 HRK
6205 ŠEPČIĆ JOSIP Pokupsko Zagrebačka 2017 13.902,87 HRK
6206 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 4.030,15 HRK
6207 SOLTAN SLAVICA Pisarovina Zagrebačka 2017 13.656,32 HRK
6208 ROŽIĆ JOSIP Pisarovina Zagrebačka 2017 14.155,22 HRK
6209 ŽUNEC MARICA Pisarovina Zagrebačka 2017 10.844,79 HRK
6210 SOKAČIĆ ŠTEFANIJA Jastrebarsko Zagrebačka 2017 9.656,67 HRK
6215 KAMENIČKI STEVO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 7.876,50 HRK
6216 ŠIMARA NIKOLA Podravska Moslavina Osječko-baranjska 2017 7.233,51 HRK
6217 STEPANČIĆ ŠTEFICA Velika Gorica Zagrebačka 2017 9.525,08 HRK
6221 PERIĆ GORAN Đakovo Osječko-baranjska 2017 61.618,09 HRK
6223 ŽIGIĆ NEDELJKO Gorjani Osječko-baranjska 2017 10.622,74 HRK
6224 GREGAČEVIĆ JOSIP Gorjani Osječko-baranjska 2017 38.545,06 HRK
6226 NIJE PRIMJENJIVO Brinje Ličko-senjska 2017 4.990,74 HRK
6227 LONČAR ĐURĐICA Otočac Ličko-senjska 2017 66.749,64 HRK
6228 LADIŠIĆ DRAGICA Otočac Ličko-senjska 2017 13.490,73 HRK
6230 RUKAVINA IVICA Otočac Ličko-senjska 2017 19.717,49 HRK
6231 MESIĆ VERA Brinje Ličko-senjska 2017 19.521,11 HRK
6233 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 4.082,01 HRK
6234 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 456,75 HRK
6236 UGARKOVIĆ JELENA Brinje Ličko-senjska 2017 21.968,65 HRK
6238 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 3.650,78 HRK
6239 KRANJČEVIĆ MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 20.797,32 HRK
6240 KOSTELAC MIRA Otočac Ličko-senjska 2017 19.418,50 HRK
6241 LOKMER MARICA Brinje Ličko-senjska 2017 19.905,41 HRK
Ukupno rezultata 107298