Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
6397 OPAČIĆ SAVA Kistanje Šibensko-kninska 2017 20.107,70 HRK
6398 GRADSKI VESNA Klinča Sela Zagrebačka 2017 24.037,06 HRK
6399 OPAČIĆ TODOR Kistanje Šibensko-kninska 2017 12.602,04 HRK
6400 MUŠAK DRAGA Preseka Zagrebačka 2017 5.974,71 HRK
6401 BORIĆ MARKO Brinje Ličko-senjska 2017 5.596,90 HRK
6403 BUČANOVIĆ MATEJ Đakovo Osječko-baranjska 2017 10.501,51 HRK
6404 BRITVEC RUŽA Pisarovina Zagrebačka 2017 10.127,94 HRK
6406 SABOL BOŽENA Vrbovec Zagrebačka 2017 17.799,04 HRK
6409 ŠTRBENAC IVAN Dubrava Zagrebačka 2017 11.506,55 HRK
6410 ŠUŠA MILENKO Kistanje Šibensko-kninska 2017 17.599,07 HRK
6412 ŠTAMIČAR NENAD Jastrebarsko Zagrebačka 2017 11.695,46 HRK
6413 GRBIĆ DUŠAN Šodolovci Osječko-baranjska 2017 19.263,28 HRK
6414 SKENDER JOSIPA Pisarovina Zagrebačka 2017 19.233,77 HRK
6415 SMILJA KALANJ Brinje Ličko-senjska 2017 9.239,58 HRK
6416 ŠOŠKI BARICA Pisarovina Zagrebačka 2017 12.084,94 HRK
6417 KORDIĆ RATKO Vrhovine Ličko-senjska 2017 12.247,08 HRK
6418 HABLJAK IVAN Bedekovčina Krapinsko-zagorska 2017 5.903,60 HRK
6419 SKENDER MARA Pisarovina Zagrebačka 2017 7.305,16 HRK
6420 CVITKOVIĆ JOSIP Otočac Ličko-senjska 2017 112.118,04 HRK
6423 NIJE PRIMJENJIVO Brinje Ličko-senjska 2017 3.970,59 HRK
6425 JURKOVIĆ MARKO Otočac Ličko-senjska 2017 48.885,69 HRK
6426 LENĐEL DRAGUTIN Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 25.474,22 HRK
6428 MRŠA DIJANA Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska 2017 57.726,58 HRK
6429 ŠPIŠIĆ MARA Pisarovina Zagrebačka 2017 15.767,43 HRK
6430 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 4.511,54 HRK
6431 ŠANJUG IVANČICA Preseka Zagrebačka 2017 10.807,21 HRK
6433 NIJE PRIMJENJIVO Brckovljani Zagrebačka 2017 4.695,12 HRK
6434 PODGORSKI IVO Križ Zagrebačka 2017 11.169,85 HRK
6437 DUVNJAK MIRA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 7.065,53 HRK
6438 MALČIĆ FABIJAN Otočac Ličko-senjska 2017 18.401,86 HRK
6439 HABEČIĆ ŠTEFANIJA Dugo Selo Zagrebačka 2017 24.939,03 HRK
6440 BURIĆ RUŽICA Otočac Ličko-senjska 2017 10.277,14 HRK
6441 IVAN BRAJKOVIĆ Otočac Ličko-senjska 2017 17.497,83 HRK
6443 KOLEDIĆ STJEPAN Rugvica Zagrebačka 2017 10.338,99 HRK
6445 MESIĆ MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 14.446,38 HRK
6446 SKLEZUR FRANJO Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska 2017 16.757,64 HRK
6447 BEŠLIĆ TOMISLAV Rugvica Zagrebačka 2017 10.657,02 HRK
6448 MESIĆ KATA Brinje Ličko-senjska 2017 12.367,34 HRK
6449 NIJE PRIMJENJIVO Dobrinj Primorsko-goranska 2017 3.910,84 HRK
6453 NIJE PRIMJENJIVO Kravarsko Zagrebačka 2017 4.128,04 HRK
6455 GROZDANIĆ DUŠAN Otočac Ličko-senjska 2017 13.832,65 HRK
6456 BALOG-MATAK MARIJAN Dugo Selo Zagrebačka 2017 27.439,16 HRK
6457 KOVAČEK DRAGUTIN Antunovac Osječko-baranjska 2017 8.349,81 HRK
6459 HINIĆ MILE Vrhovine Ličko-senjska 2017 17.003,69 HRK
6460 ROŽANKOVIĆ JANDRE Petrinja Sisačko-moslavačka 2017 12.982,06 HRK
6461 MESIĆ MILKA Brinje Ličko-senjska 2017 24.192,84 HRK
6463 VESELIĆ IVAN Velika Gorica Zagrebačka 2017 7.676,44 HRK
6465 GRKINIĆ NIKOLA Šodolovci Osječko-baranjska 2017 57.812,00 HRK
6467 VIDAKOVIĆ JADRANKA Brinje Ličko-senjska 2017 18.378,48 HRK
6468 MUDROVČIĆ BLAŽ Otočac Ličko-senjska 2017 40.963,31 HRK
6470 OREŠKOVIĆ PETAR Otočac Ličko-senjska 2017 13.578,81 HRK
6472 KLARIĆ IVAN Skradin Šibensko-kninska 2017 8.766,13 HRK
6474 PAVLOVIĆ MARICA Brinje Ličko-senjska 2017 12.107,11 HRK
6475 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 2.967,00 HRK
6476 GRAČAN ZLATKO Karlovac Karlovačka 2017 31.301,95 HRK
6477 ILENIĆ RADOVAN Velika Gorica Zagrebačka 2017 14.493,25 HRK
6478 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 2.737,00 HRK
6479 TOLJAN MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 35.378,36 HRK
6480 DREVEN FRANJO Đakovo Osječko-baranjska 2017 9.344,28 HRK
6481 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 3.985,86 HRK
6482 BUNJEVČEVIĆ SANDRA Otočac Ličko-senjska 2017 9.137,62 HRK
6487 TRIFUNOVIĆ DUŠAN Biskupija Šibensko-kninska 2017 7.084,30 HRK
6488 JAMBRIŠAK STJEPAN Rugvica Zagrebačka 2017 8.622,62 HRK
6489 MARUŠIĆ KATARINA Lasinja Karlovačka 2017 23.264,57 HRK
6490 MESIĆ MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 16.557,40 HRK
6491 MATIĆ MARKO Skradin Šibensko-kninska 2017 6.849,91 HRK
6492 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 4.603,74 HRK
6493 DOMITER ANICA Kraljevec na Sutli Krapinsko-zagorska 2017 15.639,86 HRK
6494 RAK MILAN Šibenik Šibensko-kninska 2017 6.353,26 HRK
6496 NIJE PRIMJENJIVO Rogoznica Šibensko-kninska 2017 3.881,56 HRK
6497 NIJE PRIMJENJIVO Virovitica Virovitičko-podravska 2017 4.926,33 HRK
6498 BRBOT JADRANKA Brinje Ličko-senjska 2017 30.769,95 HRK
6499 PERKOV ANTE Primošten Šibensko-kninska 2017 5.555,54 HRK
6501 HOLJEVAC ANKA Brinje Ličko-senjska 2017 33.594,38 HRK
6502 RADIĆ PAŠKO Rogoznica Šibensko-kninska 2017 6.147,36 HRK
6503 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.580,65 HRK
6504 KRZNARIĆ KATA Brinje Ličko-senjska 2017 7.164,27 HRK
6505 ŠKORIĆ NIKOLA Otočac Ličko-senjska 2017 53.722,50 HRK
6508 NIJE PRIMJENJIVO Brinje Ličko-senjska 2017 750,00 HRK
6509 KUŠANIĆ STJEPAN Brinje Ličko-senjska 2017 7.515,45 HRK
6511 BORIĆ KATICA Brinje Ličko-senjska 2017 12.284,06 HRK
6513 SEKULA KATICA Otočac Ličko-senjska 2017 7.587,01 HRK
6515 GOMERČIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 18.073,98 HRK
6516 ŽIVKOVIĆ ZORKA Vojnić Karlovačka 2017 8.122,53 HRK
6518 VRATARIĆ BOŽICA Karlovac Karlovačka 2017 15.678,99 HRK
6521 CVIJANOVIĆ MARTA Vrhovine Ličko-senjska 2017 5.410,10 HRK
6522 IVANOVIĆ DARKO Berek Bjelovarsko-bilogorska 2017 98.772,89 HRK
6526 MESIĆ MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 12.304,65 HRK
6527 ŠIMUNOVIĆ JURE Otočac Ličko-senjska 2017 19.246,64 HRK
6530 PAVLETIĆ RUŽICA Karlovac Karlovačka 2017 18.351,75 HRK
6531 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 4.525,33 HRK
6532 BORIĆ LJUBICA Brinje Ličko-senjska 2017 19.470,08 HRK
6534 MATULIĆ NIKOLA Postira Splitsko-dalmatinska 2017 17.994,05 HRK
6535 BORIĆ MARICA Brinje Ličko-senjska 2017 24.476,75 HRK
6536 NIJE PRIMJENJIVO Milna Splitsko-dalmatinska 2017 4.739,40 HRK
6537 NIJE PRIMJENJIVO Unešić Šibensko-kninska 2017 517,52 HRK
6539 NIJE PRIMJENJIVO Split Splitsko-dalmatinska 2017 4.452,02 HRK
6540 RAJKOVIĆ MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 33.603,53 HRK
6542 DEKLIĆ ANTON NINO Višnjan Istarska 2017 19.269,98 HRK
6543 JANČULA MIROSLAV Đakovo Osječko-baranjska 2017 20.800,63 HRK
Ukupno rezultata 107298