Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
7182 TOPIĆ NIKICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 7.154,27 HRK
7184 KLEKAR MILKA Donji Martijanec Varaždinska 2017 9.370,21 HRK
7185 DIKLIĆ MLADEN Poreč Istarska 2017 16.124,25 HRK
7186 LEVAR MILKA Otočac Ličko-senjska 2017 5.989,20 HRK
7187 BAKIĆ TOMISLAV Slivno Dubrovačko-neretvanska 2017 9.252,20 HRK
7188 KARLEUŠA ĐORĐE Otočac Ličko-senjska 2017 6.412,37 HRK
7190 TOLJAN BISERKA Brinje Ličko-senjska 2017 23.980,66 HRK
7193 BARKOVIĆ RUŽA Otočac Ličko-senjska 2017 11.735,93 HRK
7195 BARIŠIĆ ANTO Otočac Ličko-senjska 2017 38.912,63 HRK
7196 NIJE PRIMJENJIVO Vodice Šibensko-kninska 2017 2.911,23 HRK
7198 RUKAVINA SLAVICA Otočac Ličko-senjska 2017 27.437,87 HRK
7199 MAJER ROŽA Otočac Ličko-senjska 2017 32.231,53 HRK
7200 ŠTULA ILIJA Otočac Ličko-senjska 2017 223.725,13 HRK
7201 SERTIĆ MARA Brinje Ličko-senjska 2017 66.914,79 HRK
7202 LJUBOBRATOVIĆ ĐURO Otočac Ličko-senjska 2017 23.362,63 HRK
7203 DODIG IVAN Jakšić Požeško-slavonska 2017 18.708,85 HRK
7204 KLOBUČARIĆ MARIJAN Orehovica Međimurska 2017 28.448,80 HRK
7205 KOLETIĆ STJEPAN Križ Zagrebačka 2017 5.736,68 HRK
7206 BORIĆ ANKA Brinje Ličko-senjska 2017 23.692,77 HRK
7208 SERTIĆ VESNA Brinje Ličko-senjska 2017 40.909,62 HRK
7210 VIDAKOVIĆ JOSIP Brinje Ličko-senjska 2017 12.411,43 HRK
7211 OREŠKOVIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 6.118,48 HRK
7212 ŽUPAN ZVONKO Đakovo Osječko-baranjska 2017 77.298,69 HRK
7213 BRBOT ANICA Brinje Ličko-senjska 2017 23.328,38 HRK
7214 ŠKRTIĆ KATICA Brinje Ličko-senjska 2017 37.660,06 HRK
7215 CVITKOVIĆ GORDANA Otočac Ličko-senjska 2017 12.063,37 HRK
7218 HALINČIĆ ANICA Samobor Zagrebačka 2017 6.141,06 HRK
7220 KRZNARIĆ STIPE Brinje Ličko-senjska 2017 24.808,33 HRK
7221 ZORIČIĆ NEVENKA Brinje Ličko-senjska 2017 17.837,47 HRK
7223 KOSTELAC ZORKA Otočac Ličko-senjska 2017 46.089,79 HRK
7225 NIJE PRIMJENJIVO Semeljci Osječko-baranjska 2017 8,94 HRK
7226 JANJATOVIĆ MIRA Otočac Ličko-senjska 2017 18.245,96 HRK
7230 KOSTELAC MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 11.961,54 HRK
7232 NIJE PRIMJENJIVO Otočac Ličko-senjska 2017 750,00 HRK
7234 BATINIĆ LJUBICA Otočac Ličko-senjska 2017 8.252,91 HRK
7236 MILEUSNIĆ VERICA Otočac Ličko-senjska 2017 50.476,10 HRK
7238 KOSOVIĆ DRAŽEN Zaprešić Zagrebačka 2017 14.987,02 HRK
7239 NIJE PRIMJENJIVO Viljevo Osječko-baranjska 2017 1.823,58 HRK
7240 NIJE PRIMJENJIVO Samobor Zagrebačka 2017 4.436,03 HRK
7241 ŠURMIN DARKO Vrbovec Zagrebačka 2017 11.516,19 HRK
7242 NIJE PRIMJENJIVO Zaprešić Zagrebačka 2017 4.026,99 HRK
7245 KOSTELAC MIJO Otočac Ličko-senjska 2017 12.201,60 HRK
7247 BRBOT MARIJA Brinje Ličko-senjska 2017 12.531,38 HRK
7248 OREŠKOVIĆ FRANE Otočac Ličko-senjska 2017 10.437,74 HRK
7249 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2017 38,32 HRK
7250 PAVLOVIĆ DANICA Brinje Ličko-senjska 2017 14.144,51 HRK
7251 BELOŠIĆ VERA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 17.128,42 HRK
7253 POLDRUGAČ NADA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 17.972,94 HRK
7255 MIHALIC STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.634,59 HRK
7256 ZMIŠLJA STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.959,36 HRK
7258 BRNJAK STJEPAN Bedenica Zagrebačka 2017 24.742,89 HRK
7268 BELOŠIĆ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.545,51 HRK
7269 KUDELJAN ZVONKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 11.831,05 HRK
7272 NIJE PRIMJENJIVO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2017 943,31 HRK
7274 ZORICA DINKO Skradin Šibensko-kninska 2017 7.226,57 HRK
7275 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 952,23 HRK
7276 NIJE PRIMJENJIVO Špišić Bukovica Virovitičko-podravska 2017 3.194,53 HRK
7278 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2017 1.974,72 HRK
7279 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 3.809,60 HRK
7280 PLAČKO STJEPAN Bizovac Osječko-baranjska 2017 7.880,61 HRK
7281 FAJDETIĆ MARIJA Otočac Ličko-senjska 2017 51.425,47 HRK
7283 HRGETIĆ SLAVKO Sopje Virovitičko-podravska 2017 9.336,72 HRK
7284 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 373,27 HRK
7285 ROŽIĆ DAMIR Sisak Sisačko-moslavačka 2017 12.877,49 HRK
7286 RUMIHA PAVAO Tuhelj Krapinsko-zagorska 2017 18.540,38 HRK
7287 NIJE PRIMJENJIVO Bedekovčina Krapinsko-zagorska 2017 3.534,20 HRK
7288 NIJE PRIMJENJIVO Farkaševac Zagrebačka 2017 4.440,69 HRK
7289 TRIVUNDŽA MILOVAN Kraljevec na Sutli Krapinsko-zagorska 2017 8.826,23 HRK
7291 UDOROVIĆ VINKO Brinje Ličko-senjska 2017 6.756,63 HRK
7292 OČIĆ RENATA Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska 2017 10.184,74 HRK
7293 ŠĆUKANEC ŽELJKO Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska 2017 9.985,54 HRK
7294 PULJAŠEVIĆ ĐURO Požega Požeško-slavonska 2017 6.699,43 HRK
7295 JELIĆ ŽELJKO Farkaševac Zagrebačka 2017 13.916,90 HRK
7298 GALIĆ DANICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 12.971,89 HRK
7299 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.390,73 HRK
7300 VITKOVIĆ BOŽENA Bedenica Zagrebačka 2017 10.700,98 HRK
7302 ĐURIČIĆ MARIJAN Farkaševac Zagrebačka 2017 31.575,94 HRK
7303 BENČEK IVICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 14.259,16 HRK
7305 KAMENAR IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 22.340,68 HRK
7306 FORGAČ IVKICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 24.260,51 HRK
7307 NIJE PRIMJENJIVO Križevci Koprivničko-križevačka 2017 3.591,23 HRK
7309 BIČAK DRAGUTIN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 12.072,55 HRK
7310 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.666,82 HRK
7311 GUŠTEK IVKICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 9.075,89 HRK
7312 ANTOLKOVIĆ ZDRAVKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.555,24 HRK
7314 MUŠAK STJEPAN Preseka Zagrebačka 2017 22.101,98 HRK
7317 KOS DRAGUTIN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 6.933,35 HRK
7321 PRUGOVEČKI VLADO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 10.995,07 HRK
7322 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.889,28 HRK
7323 GRIGIĆ IVO Trnava Osječko-baranjska 2017 5.483,81 HRK
7325 FUČKAN RUDOLF Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 6.154,62 HRK
7326 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 1.076,00 HRK
7328 MÜLER AGNEZA Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2017 16.381,68 HRK
7330 ROŽMAN MARIJO Preseka Zagrebačka 2017 45.675,92 HRK
7331 NIJE PRIMJENJIVO Krapina Krapinsko-zagorska 2017 795,15 HRK
7335 HABUZIN ANKICA Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka 2017 21.648,72 HRK
7337 SUBOTIĆ TODOR Ervenik Šibensko-kninska 2017 9.121,03 HRK
7338 ČERNJAVA PETAR Drenje Osječko-baranjska 2017 17.788,14 HRK
7339 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 4.410,50 HRK
7345 MAMUĆA STJEPAN Bedenica Zagrebačka 2017 9.480,76 HRK
Ukupno rezultata 107298