Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
7508 HUKAR MARIJA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.274,87 HRK
7510 HINIĆ NIKOLA Vrhovine Ličko-senjska 2017 119.468,40 HRK
7511 POLUČKI ZDRAVKO Dubrava Zagrebačka 2017 85.598,93 HRK
7512 GOJŠIĆ MARIJA Jastrebarsko Zagrebačka 2017 6.562,11 HRK
7514 SPUDIĆ IVAN Barilović Karlovačka 2017 18.433,59 HRK
7515 PONEKOVIĆ MIRKO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 5.872,00 HRK
7516 SEKERUŠ MOMČILO Erdut Osječko-baranjska 2017 12.223,61 HRK
7517 RAJAČIĆ JAKA Brinje Ličko-senjska 2017 8.168,65 HRK
7518 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.106,08 HRK
7520 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.120,28 HRK
7521 BENKO ANKA Jastrebarsko Zagrebačka 2017 9.560,52 HRK
7523 NAGLIĆ ANKICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 15.487,19 HRK
7524 KOLIĆ KATICA Vrbovec Zagrebačka 2017 11.875,49 HRK
7525 ŠIMANOVIĆ NEVEN Klinča Sela Zagrebačka 2017 16.521,47 HRK
7526 DIMIĆ DUŠAN Erdut Osječko-baranjska 2017 36.677,24 HRK
7527 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.430,33 HRK
7528 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.329,74 HRK
7530 VITKOVIĆ IVAN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 12.143,79 HRK
7532 ROGAN STJEPAN Preseka Zagrebačka 2017 19.476,23 HRK
7536 JELENČIĆ MILICA Dubrava Zagrebačka 2017 10.311,63 HRK
7537 FRLJAK ZDENKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.879,28 HRK
7538 MILIĆ IVANČICA Špišić Bukovica Virovitičko-podravska 2017 6.714,04 HRK
7540 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.510,73 HRK
7541 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 538,78 HRK
7543 GLUHAK IVICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.188,96 HRK
7545 BEDEKOVIĆ MARIJA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 28.459,56 HRK
7550 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 3.214,02 HRK
7551 MUMELAŠ IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 18.269,92 HRK
7552 BABIĆ MILAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.321,79 HRK
7553 BEDEKOVIĆ LJERKICA Bedenica Zagrebačka 2017 49.319,86 HRK
7556 PETRINOVIĆ STJEPAN Gradec Zagrebačka 2017 49.694,12 HRK
7557 PETELJAK IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.985,33 HRK
7558 BOBINEC LJUBA Bedenica Zagrebačka 2017 26.297,43 HRK
7559 ANTOLKOVIĆ MILKA Brckovljani Zagrebačka 2017 16.618,54 HRK
7563 NIJE PRIMJENJIVO Klinča Sela Zagrebačka 2017 4.484,51 HRK
7566 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 2.959,43 HRK
7567 MATAK STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 9.532,85 HRK
7571 MIHALIC IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 31.393,52 HRK
7573 DROPUČIĆ KATA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 8.515,43 HRK
7574 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 2.274,60 HRK
7575 SAMBOL IVICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 13.664,09 HRK
7577 ZAGORAC IVAN Farkaševac Zagrebačka 2017 24.536,48 HRK
7578 BEHETIĆ MLADEN Rugvica Zagrebačka 2017 5.411,23 HRK
7580 KATA MATASIĆ Otočac Ličko-senjska 2017 22.875,73 HRK
7581 STANOJEVIĆ ĐORĐE Erdut Osječko-baranjska 2017 50.993,85 HRK
7582 LISIČAK JOSIP Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 17.065,81 HRK
7584 VUČINOVEC NADA Dubrava Zagrebačka 2017 26.989,72 HRK
7585 KRANJČEVIĆ MATE Otočac Ličko-senjska 2017 23.022,06 HRK
7586 SKOČAK MLADEN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 6.680,30 HRK
7587 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.409,39 HRK
7588 DIKLIĆ ROŽA Otočac Ličko-senjska 2017 6.902,38 HRK
7591 NIJE PRIMJENJIVO Farkaševac Zagrebačka 2017 2.835,64 HRK
7592 DIKLIĆ VLADIMIR Otočac Ličko-senjska 2017 10.378,38 HRK
7594 TRCAK ANKICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 29.559,97 HRK
7595 SOLARIĆ ĐURĐICA Dugo Selo Zagrebačka 2017 6.412,74 HRK
7596 GMAJNIĆ GROZDANA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.527,49 HRK
7597 BELOŠIĆ BRANKA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 12.790,52 HRK
7598 MATAK MLADEN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 14.107,52 HRK
7600 CVITKOVIĆ VENDA Otočac Ličko-senjska 2017 10.700,96 HRK
7601 KOCEK NADICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 33.327,97 HRK
7603 ANTOLKOVIĆ IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 10.245,46 HRK
7604 NIJE PRIMJENJIVO Strizivojna Osječko-baranjska 2017 202,70 HRK
7606 VARGA JOSIP Erdut Osječko-baranjska 2017 51.011,57 HRK
7607 MARKOVIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 8.351,65 HRK
7608 OZIMEC ANKA Konjščina Krapinsko-zagorska 2017 7.168,98 HRK
7609 KUTEN LJERKICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 9.703,03 HRK
7613 KUŠEC MILICA Bedenica Zagrebačka 2017 5.723,64 HRK
7614 BOGDANIĆ MILAN Otočac Ličko-senjska 2017 41.283,24 HRK
7616 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 11,01 HRK
7618 JURIĆ DANE Skradin Šibensko-kninska 2017 5.374,25 HRK
7619 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.632,78 HRK
7620 REMENAR VLADIMIR Rugvica Zagrebačka 2017 15.282,80 HRK
7621 GORIČKI DUBRAVKO Bedenica Zagrebačka 2017 17.516,68 HRK
7622 BARTOLOME STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 45.888,96 HRK
7623 LEDENIČAN TIHOMIR Erdut Osječko-baranjska 2017 9.227,13 HRK
7624 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.204,29 HRK
7625 RUKELJ JOSIP Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 21.591,56 HRK
7627 BUKOVEC VESNA Bedenica Zagrebačka 2017 5.780,52 HRK
7628 CVRLJA VINKO Bedenica Zagrebačka 2017 5.596,68 HRK
7629 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 2.772,49 HRK
7630 GALETIĆ JULKA Brinje Ličko-senjska 2017 41.942,64 HRK
7631 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.709,15 HRK
7632 BEKETIĆ ANKICA Krašić Zagrebačka 2017 7.886,98 HRK
7633 BOŽUR IVAN Satnica Đakovačka Osječko-baranjska 2017 26.462,43 HRK
7634 PODVOREC JOSIP Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 29.651,36 HRK
7635 KUDELIĆ ZLATKO Bedenica Zagrebačka 2017 5.806,16 HRK
7636 MARTINJAK MARIO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 13.233,89 HRK
7637 KLEPAC BRANKO Rugvica Zagrebačka 2017 12.208,05 HRK
7638 VUK ROBERT Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 6.767,16 HRK
7639 GALETIĆ ZORA Brinje Ličko-senjska 2017 8.674,52 HRK
7640 ŠINKOVIĆ MIRKO Klinča Sela Zagrebačka 2017 20.289,22 HRK
7642 GALETIĆ TOMICA Brinje Ličko-senjska 2017 9.884,77 HRK
7643 ŠELEBAJ ANICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 15.657,54 HRK
7645 DUŽAIĆ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 9.150,46 HRK
7648 BJELIŠ IVICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 9.246,40 HRK
7650 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2017 3.583,81 HRK
7653 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 4.951,07 HRK
7655 MUDROVČIĆ TOMA Otočac Ličko-senjska 2017 14.205,73 HRK
7656 VLAHOVIĆ MARIJAN Rugvica Zagrebačka 2017 10.644,93 HRK
7661 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 2.966,43 HRK
Ukupno rezultata 107298