Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
8103 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.050,75 HRK
8106 KRIŠTOF KATA Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2017 10.754,90 HRK
8107 PRELEC IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 13.828,23 HRK
8108 NIJE PRIMJENJIVO Galovac Zadarska 2017 4.520,76 HRK
8109 NIJE PRIMJENJIVO Skradin Šibensko-kninska 2017 59,02 HRK
8110 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.046,46 HRK
8111 NJEGAČ IVICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.386,39 HRK
8112 NIJE PRIMJENJIVO Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska 2017 29,18 HRK
8123 BARILAR IVICA Bedenica Zagrebačka 2017 11.889,02 HRK
8125 NIJE PRIMJENJIVO Pojezerje Dubrovačko-neretvanska 2017 4.153,51 HRK
8126 MIHALIC IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 42.480,94 HRK
8127 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.787,42 HRK
8130 MODRIĆ MILAN Berek Bjelovarsko-bilogorska 2017 26.108,75 HRK
8131 HUKLEK MARICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 10.749,12 HRK
8132 NIJE PRIMJENJIVO Bedenica Zagrebačka 2017 2.917,02 HRK
8133 BRLEK MARICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 34.330,08 HRK
8134 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.993,76 HRK
8135 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.194,71 HRK
8136 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.672,80 HRK
8137 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.817,86 HRK
8139 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.154,19 HRK
8140 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 23,61 HRK
8141 HABUNEK BRANKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 11.643,58 HRK
8143 BELUŠIĆ VESNA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.224,59 HRK
8144 NIJE PRIMJENJIVO Bedenica Zagrebačka 2017 4.162,73 HRK
8145 LEGIN BRANKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.095,44 HRK
8146 TREBEŠ MIRICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 12.055,28 HRK
8147 ŠKAREC IVICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 54.517,47 HRK
8149 FLINTA IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.513,82 HRK
8150 MIHALIC MARICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 23.333,91 HRK
8152 NIJE PRIMJENJIVO Bedenica Zagrebačka 2017 4.729,39 HRK
8153 ERHATIĆ RUŽICA Pitomača Virovitičko-podravska 2017 48.970,15 HRK
8154 PENTAVEC STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.325,13 HRK
8157 GUŠTEK KATARINA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 8.981,11 HRK
8158 NIZEK ZDRAVKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 18.880,42 HRK
8159 NIJE PRIMJENJIVO Bedenica Zagrebačka 2017 4.816,49 HRK
8163 KOS VLADIMIR Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.241,22 HRK
8165 ŠIMEK IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.665,73 HRK
8166 NIZEK DRAGUTIN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 11.266,54 HRK
8167 RAKIĆ MATIJA Sunja Sisačko-moslavačka 2017 17.971,31 HRK
8168 DANANIĆ ZLATKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.518,14 HRK
8169 BUDEK IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 17.759,14 HRK
8170 BANOVEC STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 10.697,59 HRK
8171 DANANIĆ ZDRAVKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.980,70 HRK
8174 KRALJ MILICA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.337,31 HRK
8175 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.721,44 HRK
8177 ŠKAREC ZDRAVKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 115.178,99 HRK
8178 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 2.249,10 HRK
8179 HORVAT MARIJAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 30.000,83 HRK
8180 KLIĆ JOSIP Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 14.599,39 HRK
8183 SIŠČAN IVKA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 13.919,46 HRK
8184 KUŠT SNJEŽANA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 8.994,53 HRK
8186 NIJE PRIMJENJIVO Bedenica Zagrebačka 2017 2.347,03 HRK
8187 KOS BRANKO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 9.114,08 HRK
8188 KOVAČ STAŽA Drenje Osječko-baranjska 2017 8.556,29 HRK
8189 PETRIŠ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 29.782,53 HRK
8190 MRKONJA SUZANA Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 6.314,90 HRK
8192 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 1.463,75 HRK
8193 PRUGOVEČKI IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.452,51 HRK
8194 MAHNET JURAJ Bedenica Zagrebačka 2017 8.418,94 HRK
8197 MARTINJAK DRAGUTIN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 7.186,84 HRK
8198 VINCETIĆ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 13.905,77 HRK
8199 TATAR STJEPAN Klinča Sela Zagrebačka 2017 16.231,33 HRK
8200 VRŠČAK IVAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 13.480,76 HRK
8201 ROGAN MILAN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 5.410,69 HRK
8202 IVAN GORIČKI Bedenica Zagrebačka 2017 24.602,70 HRK
8203 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.779,29 HRK
8204 MATIJAŠEVIĆ LUKA Vrbje Brodsko-posavska 2017 7.458,34 HRK
8205 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 3.228,44 HRK
8206 ČEHULIĆ FRANJO Bedenica Zagrebačka 2017 5.903,59 HRK
8207 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 4.172,86 HRK
8208 MIHALIC DRAŽEN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 15.026,45 HRK
8209 NIZEK FRANJO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 42.628,01 HRK
8210 NIJE PRIMJENJIVO Konavle Dubrovačko-neretvanska 2017 822,93 HRK
8213 MRAZOVIĆ MLADEN Bedenica Zagrebačka 2017 31.829,00 HRK
8215 KRUŠLIN AUGUST Đurmanec Krapinsko-zagorska 2017 15.878,94 HRK
8217 ŠPANIĆ STJEPAN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 7.610,02 HRK
8218 POPOVIĆ MARIJA Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2017 42.162,35 HRK
8222 BIONDIĆ IVAN Senj Ličko-senjska 2017 43.130,33 HRK
8224 ŠOŠKI DRAGICA Klinča Sela Zagrebačka 2017 17.517,40 HRK
8226 NIJE PRIMJENJIVO Klinča Sela Zagrebačka 2017 3.714,04 HRK
8227 NOVOSEL STJEPAN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 6.501,09 HRK
8228 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 1.410,27 HRK
8229 DOBRILOVIĆ BARICA Pisarovina Zagrebačka 2017 19.098,05 HRK
8232 PIRŠA FRANJO Klinča Sela Zagrebačka 2017 25.028,00 HRK
8234 VRBANIĆ FRANJO Klinča Sela Zagrebačka 2017 9.229,23 HRK
8235 KONJEČIĆ DRAGUTIN Pisarovina Zagrebačka 2017 77.072,33 HRK
8236 KONJEČIĆ IVAN Pisarovina Zagrebačka 2017 38.978,54 HRK
8237 PREKODRAVAC ĐURĐICA Pisarovina Zagrebačka 2017 14.880,15 HRK
8238 BAČIĆ LJUBA Pisarovina Zagrebačka 2017 11.110,38 HRK
8239 MENOVIĆ STJEPAN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 31.047,01 HRK
8241 JAMBROVIĆ FRANJO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 6.802,77 HRK
8242 PERIN DRAGUTIN Jastrebarsko Zagrebačka 2017 18.261,57 HRK
8243 SADAK DRAGICA Pisarovina Zagrebačka 2017 16.890,91 HRK
8244 ŠPIŠIĆ STJEPAN Pisarovina Zagrebačka 2017 13.231,75 HRK
8245 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 2.297,26 HRK
8246 NAJEV TOMISLAV Marina Splitsko-dalmatinska 2017 24.335,66 HRK
8248 VRANAR ANKICA Peteranec Koprivničko-križevačka 2017 20.569,04 HRK
8249 PAULIŠIĆ DARIO Kaštelir - Labinci Istarska 2017 63.649,65 HRK
8253 NEVEŠĆANIN BORIS Marina Splitsko-dalmatinska 2017 6.873,87 HRK
Ukupno rezultata 107298