Isplate za financijsku godinu 2017.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
1299 MIJAKOVIĆ NADA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 8.930,39 HRK
1301 JERKOVIĆ MIRJANA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 15.981,08 HRK
1302 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 4.647,14 HRK
1303 POSLON IVAN Petrovsko Krapinsko-zagorska 2017 6.222,04 HRK
1306 TRUPEC MIRJANA Klanjec Krapinsko-zagorska 2017 19.227,18 HRK
1307 LISJAK DARKO Konjščina Krapinsko-zagorska 2017 7.105,33 HRK
1308 ĐUNĐUŠ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 10.688,64 HRK
1311 ŠILJIĆ MATE Vis Splitsko-dalmatinska 2017 5.624,24 HRK
1313 MICAK MLADEN Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 14.990,06 HRK
1314 GARAJ IVAN Đakovo Osječko-baranjska 2017 6.920,60 HRK
1317 GOLUB BRANKO Mihovljan Krapinsko-zagorska 2017 17.966,42 HRK
1320 NIJE PRIMJENJIVO Marijanci Osječko-baranjska 2017 3.733,40 HRK
1321 NIJE PRIMJENJIVO Magadenovac Osječko-baranjska 2017 4.589,43 HRK
1323 PRITIŠANAC DARKO Đurđenovac Osječko-baranjska 2017 36.870,19 HRK
1324 NOVAKOVIĆ KATICA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 57.199,86 HRK
1325 PROTULIPAC ANĐELKO Križ Zagrebačka 2017 35.877,49 HRK
1326 VARGA IVAN Orehovica Međimurska 2017 14.661,28 HRK
1327 NIJE PRIMJENJIVO Križ Zagrebačka 2017 3.807,52 HRK
1330 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 365,61 HRK
1331 SMODILA DARKO Klanjec Krapinsko-zagorska 2017 8.292,35 HRK
1332 MARIČIĆ MILAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 6.683,51 HRK
1333 HERCEG ANKA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 6.510,72 HRK
1334 NIJE PRIMJENJIVO Levanjska Varoš Osječko-baranjska 2017 2.144,30 HRK
1335 BRČIĆ MARICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.441,23 HRK
1336 GRGIĆ IVAN Križ Zagrebačka 2017 15.536,36 HRK
1339 STRNIĆ DRAGUTIN Pisarovina Zagrebačka 2017 6.974,39 HRK
1341 ŠIMENIĆ JELKA Viljevo Osječko-baranjska 2017 11.931,25 HRK
1342 PETROVIĆ ANTUN Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 63.699,18 HRK
1344 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2017 3.813,34 HRK
1352 PALADA BRANKO Marina Splitsko-dalmatinska 2017 5.363,41 HRK
1353 DAMIANI GUIDO Fažana Istarska 2017 5.966,96 HRK
1356 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 3.840,82 HRK
1359 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 6,78 HRK
1361 NIJE PRIMJENJIVO Supetar Splitsko-dalmatinska 2017 2.521,58 HRK
1362 VUKAS VINKO Trilj Splitsko-dalmatinska 2017 10.524,43 HRK
1364 IVANIŠEVIĆ FRANE Vis Splitsko-dalmatinska 2017 7.785,19 HRK
1367 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 6,27 HRK
1369 REPIĆ SLAVEK Mali Bukovec Varaždinska 2017 43.453,05 HRK
1370 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 3.247,24 HRK
1372 NIJE PRIMJENJIVO Šolta Splitsko-dalmatinska 2017 1.400,00 HRK
1374 DETELIĆ IVICA Slatina Virovitičko-podravska 2017 75.932,38 HRK
1375 PERIŠIĆ MARICA Otočac Ličko-senjska 2017 38.008,62 HRK
1378 MARUŠEVEC MARIJANA Vidovec Varaždinska 2017 7.672,24 HRK
1380 PRESEČKI IVICA Vidovec Varaždinska 2017 17.790,79 HRK
1381 PONOŠ MLADEN Drniš Šibensko-kninska 2017 7.460,60 HRK
1387 NIJE PRIMJENJIVO Rogoznica Šibensko-kninska 2017 2.899,78 HRK
1388 VLAHOVIĆ IVICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 6.553,19 HRK
1391 PETREK VINKO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 11.475,04 HRK
1393 ZOLIĆ ANKA Križ Zagrebačka 2017 21.386,72 HRK
1395 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 2.902,99 HRK
1396 KRAJAČIĆ IVICA Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 7.490,56 HRK
1397 PAVIČIĆ ŠTEFICA Križ Zagrebačka 2017 7.305,55 HRK
1398 GREGČEVIĆ IVICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 11.374,32 HRK
1401 KNEŽEVIĆ FILIP Drniš Šibensko-kninska 2017 80.975,64 HRK
1402 NIJE PRIMJENJIVO Dvor Sisačko-moslavačka 2017 3.455,45 HRK
1403 BULJAC ILIJA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 5.326,67 HRK
1404 NAKIĆ MIRKO Unešić Šibensko-kninska 2017 14.437,41 HRK
1409 DRAGIČEVIĆ STJEPAN Vodice Šibensko-kninska 2017 6.103,45 HRK
1410 ZELJKO IVAN Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 17.594,59 HRK
1411 VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM Cestica Varaždinska 2017 86.939,20 HRK
1412 RADOŠ ZVONIMIR Suhopolje Virovitičko-podravska 2017 20.631,60 HRK
1413 JUKIĆ SLAVKO Ružić Šibensko-kninska 2017 9.128,34 HRK
1414 OŠTRIĆ IVAN Trogir Splitsko-dalmatinska 2017 6.122,47 HRK
1415 KUNOVEC VARGA NADA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 11.861,08 HRK
1417 NIJE PRIMJENJIVO Šibenik Šibensko-kninska 2017 3.555,29 HRK
1419 NIJE PRIMJENJIVO Promina Šibensko-kninska 2017 3.715,00 HRK
1421 BARIŠIĆ MARIN Feričanci Osječko-baranjska 2017 31.357,82 HRK
1422 KRANJEC BRANKO Bedenica Zagrebačka 2017 5.728,45 HRK
1423 JELENT MIROSLAV Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 65.007,21 HRK
1424 ELEKTROPOT, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE USLUGE I POLJOPRIVREDU Orahovica Virovitičko-podravska 2017 19.481,37 HRK
1425 ZONJIĆ IVICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 30.880,19 HRK
1426 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2017 517,52 HRK
1427 HORVAT KATA Križ Zagrebačka 2017 7.240,55 HRK
1429 MAĐERIĆ ZLATA Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2017 24.525,44 HRK
1431 NIJE PRIMJENJIVO Trogir Splitsko-dalmatinska 2017 4.281,49 HRK
1433 MENĐUŠIĆ DRAGO Drniš Šibensko-kninska 2017 18.521,90 HRK
1434 NIJE PRIMJENJIVO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2017 2.540,04 HRK
1436 KUNOVEC ANKICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 40.559,47 HRK
1437 ČEŠKOVIĆ MIRNA Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 65.976,66 HRK
1440 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2017 328,87 HRK
1441 KOŽAN IVAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 5.993,01 HRK
1442 LEVANIĆ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2017 5.191,44 HRK
1443 ANTE MIJIĆ Metković Dubrovačko-neretvanska 2017 74.272,46 HRK
1444 FUGAŠ IVAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 24.036,61 HRK
1445 ZOLIĆ JOSIP Križ Zagrebačka 2017 38.972,16 HRK
1446 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 4.075,63 HRK
1447 TUTIĆ FRANJO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 6.676,59 HRK
1448 KLJAK JOSIP Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 19.454,94 HRK
1449 PUGAR STJEPAN Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2017 5.227,28 HRK
1450 TOVERNIĆ IVAN Križ Zagrebačka 2017 11.377,22 HRK
1451 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.331,86 HRK
1452 SLAVKO HORVAT Ludbreg Varaždinska 2017 10.497,83 HRK
1453 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2017 2.354,07 HRK
1454 NIJE PRIMJENJIVO Bizovac Osječko-baranjska 2017 3.096,41 HRK
1455 HVIZDAK KATICA Našice Osječko-baranjska 2017 7.600,33 HRK
1456 TKALČIĆ TIHOMIR Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 27.521,07 HRK
1457 REŠETINA NIKICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2017 31.771,34 HRK
1459 ZETIN MATO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 13.028,25 HRK
1460 PAVLIC MLADEN Križevci Koprivničko-križevačka 2017 59.390,92 HRK
1463 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2017 3.991,65 HRK
Ukupno rezultata 107298